Fortsätt till innehållet

Direktioner

Direktionerna är organ som består av förtroendevalda. En direktion tillsätts för att sköta ett affärsverk eller annan avgränsad uppgift.

Stadens direktioner

 • Affärsverket Karleby Vatten lyder under stadsstyrelsen. Dess direktion består av sju (7) ledamöter. Bland ledamöterna väljer fullmäktige ordförande och vice ordförande för direktionen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

  Ledamot, Ersättare

  Ordförande  Jukka Ylikarjula, Janne Jokela

  Vice ordförande Johanna Laakso, Tomi Hirvinen

  Katariina Tunkkari, Reetta Siirilä

  Paula Pensaari, Susanna Lindholm

  Simo Raudaskoski, Anna Marttila

  Hannu Rekilä, Jukka Känsäkangas

  Leo Byskata, Juhani Orjala

  Stadsstyrelsens representant Timo Sillanpää

   

  Vattenverksdirektionens sammanträden

  Vattenverksdirektionens följande sammanträde hålls:

  Tisdagen den 25 juni 2024 kl. 16:00

  Protokollet finns till påseende på Karleby Vattens kontor på Förrådsvägen 4 på fredagen (kl. 10-14) efter sammanträdet. Protokollet finns också till påseende på stadens webbsidor.

  Föredragningslistor och protokoll 2023