Hyppää sisältöön
Iloisia ihmisiä kaupungissa

Youthful Heritage -hanke

Youthful Heritage on kansainvälinen hanke, jossa 16-24 -vuotiaita nuoria aktivoidaan osallistumaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus uudistaa kulttuuriperintökohteita ja osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimintoihin ja tapahtumiin.

Youthful Heritage -hanke toimii kahdella tasolla, organisaatioiden ja nuorten. Kulttuuriperinnön parissa työskentelevät yhdistykset kokoavat parhaita käytänteitä nuorten osallistamiseksi. Hyväksi havaittuja käytäntöjä kootaan yhteen, vaihdetaan keskenään ja levitetään eteenpäin. Lisäksi työpajoissa kehitellään uusia luovia menetelmiä nuorten aktivoimiseksi. Nuorille puolestaan järjestetään omia työpajoja ja matkoja, joissa he tutustuvat eri maiden kulttuuriperintökohteisiin. Lisäksi he pääsevät luomaan uusia tapoja perintökohteiden uudistamiseksi ja elävöittämiseksi.

Youthful Heritage -hanke toteutetaan kahden maan kansainvälisenä hankkeena ja partnerit tulevat Puolasta. Yhteistyötä tehdään myös Romanian Transilvanian kanssa. Suomalaiset Leader-partnereita ovat Keskipiste-Leader, Pirityiset sekä Rieska-Leader. Hanketta koordinoi K.H.Renlundin museo.

Hankkeessa mukana olevat yhdistykset:
Haapavesi Folk ry
Kannus-Seura ry
Kansamusiikki-instituutti
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta
Kaustisen Nuorisoseura ry
Kaustisen Näppärit ry
Nivala-Seura ry
Wanha Woima ry
Vieska Folk ry

 

Terhi Silenius
Projektikoordinaattori
044 7809 578