Hyppää sisältöön
Sanataidekoulu Santun logo, jossa puu ja avoin kirja

Opetussuunnitelma

Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu aloitti toimintansa Kokkolan seudun opistossa vuonna 2005. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen valtakunnalliseen sanataiteen opetussuunnitelmaan. Sanataidekoulu toimii opiston muusta toiminnasta poiketen vain suomen kielellä. Opetus tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin.

 

Opetuksen rakenne

Sanataidekoulu on kuusivuotinen. Opetus alkaa yleensä perusopetuksen toiselta tai kolmannelta vuosiluokalta.

Kolmena ensimmäisenä vuonna opetusta on kerran viikossa iltaisin kaksi oppituntia, yhteensä 66 tuntia. Kahtena seuraavana vuonna oppitunteja on pääsääntöisesti kolme kerran viikossa, yhteensä 99 tuntia. Viimeisen vuoden aikana itsenäisen työn osuus lisääntyy.

Santussa saa tutustua kirjoittamiseen satujen ja tarinoiden, sanaleikkien ja riimittelyjen kautta. Opetus laajentaa ja syventää sanallista ilmaisua ja tukee peruskoulun äidinkielen opetusta sekä antaa mainiot eväät myös jatko-opintoihin.
Ensimmäisenä vuonna keskeiset sisällöt liittyvät esim. iloon, leikkiin, vuorovaikutukseen, maailman jäsentämiseen, kansansatuihin ja runoihin. Oppilas saa tutustua sanailuun leikkimielisesti ja kokea löytämisen ilon!
Opintojen edetessä perehdytään kirjoittamiseen monipuolisesti, kun tutustutaan teatteri-ilmaisuun, kuva- ja musiikkitaiteeseen sekä radio- ja lehtityöhön. Myös sähköisen median hallinta kuuluu opetusohjelmaan. Lisäksi museovierailut ja erilaiset retket antavat ideoita omien tarinoiden ja runojen syntyyn.

Opetus järjestetään Kokkolan seudun opiston järjestämissä tiloissa.

Opetussuunnitelma