Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetus, sanataide

Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santun toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista, laadukasta ja sanataiteen eri osa-alueet perusteellisesti kattavaa ohjausta lapsille ja nuorille.

Koulun opetus on sanataiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman perusteiden mukaista ja se perustuu lakeihin ja määräyksiin (Laki taiteen perusopetuksesta 6433/1998 sekä Määräykset ja ohjeet 2017:11a).

 • Sanataidekoulu on kuusivuotinen. Opetus alkaa yleensä perusopetuksen toiselta tai kolmannelta vuosiluokalta.

  Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia.

  • Kolmena ensimmäisenä vuonna opetusta on kerran viikossa iltaisin kaksi oppituntia, yhteensä 66 tuntia.
  • Kahtena seuraavana vuonna oppitunteja on pääsääntöisesti kolme, kerran viikossa, yhteensä 99 tuntia.
  • Viimeisen vuoden aikana itsenäisen työn osuus lisääntyy.

  Santussa saa tutustua kirjoittamiseen satujen ja tarinoiden, sanaleikkien ja riimittelyjen kautta. Opetus laajentaa ja syventää sanallista ilmaisua ja tukee peruskoulun äidinkielen opetusta sekä antaa mainiot eväät myös jatko-opintoihin.

  Ensimmäisenä vuonna keskeiset sisällöt liittyvät esim. iloon, leikkiin, vuorovaikutukseen, maailman jäsentämiseen, kansansatuihin ja runoihin. Oppilas saa tutustua sanailuun leikkimielisesti ja kokea löytämisen ilon!

  Opintojen edetessä perehdytään kirjoittamiseen monipuolisesti, kun tutustutaan teatteri-ilmaisuun, kuva- ja musiikkitaiteeseen sekä radio- ja lehtityöhön. Myös sähköisen median hallinta kuuluu opetusohjelmaan. Lisäksi museovierailut ja erilaiset retket antavat ideoita omien tarinoiden ja runojen syntyyn.

 • Päättötodistus: Oppilaalle annetaan sanataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

  Osallistumistodistus: Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan sanataiteen yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.