Hyppää sisältöön

Ammattilukio-opinnot

“Avaa ovi tiedolle ja taidolle!”

 

Ammattilukio-opinnot

Kokkolassa ammattilukiokoulutus järjestetään yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa. Ammattilukiossa tavoitteena on suorittaa yhdistelmätutkinto, eli ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto neljän lukuvuoden aikana. Ammattilukiossa voi suorittaa myös kaksoistutkinnon, jolloin opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon, mutta ei lukion koko oppimäärää. Ammattilukion lukio-opintojen järjestämisestä vastaa Kokkolan aikuislukio. Lukio-opinnot järjestetään päivisin Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tiloissa Kokkolan ammattikampuksella Närvilänkadulla.

Ammattilukio-opinnot toteutetaan siten, että ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot vuorottelevat eri periodeissa. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin ja kolmena ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan eri periodeissa joko ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja. Ammattilukio-opiskelijat saavat ammatillisen perustutkintonsa valmiiksi yleensä kolmannen opiskeluvuotensa keväällä ja neljäntenä opiskeluvuonna opiskellaan jäljellä olevat lukio-opinnot loppuun ja suoritetaan ylioppilastutkinto.

Oppimäärä

Ammattilukiolaisten lukio-opinnoissa noudatetaan aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa.  Syksyllä 2021 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet noudattavat uutta LOPS21 opintosuunnitelmaa.  Abiturientit noudattavat opetussuunnitelmaa LOPS16. 

Lukion koko oppimäärä on 88 opintopistettä. Koko lukion oppimäärää suorittavan opiskelijan tulee suunnitella opintonsa niin, että hän opiskelee sekä pakollisia että syventäviä opintoja eri oppiaineista, jotta vähimmäisopintomäärä täyttyy. Yhden periodin aikana voi opiskella enintään 10 kurssia/opintojaksoa. Kurssin pituus on 38 tuntia. Periodi päättyy koeviikkoon. Suoritettujen opintojen arvosanat merkitään Wilmaan.

Hakeminen ammattilukioon

Ammattilukio-opintoihin haluava hakee kevään yhteishaussa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan konservatorion ammatilliseen peruskoulutukseen ja ilmoittaa opiskelupaikkaa vastaanottaessaan taikka viimeistään syksyllä opintojen alkaessa haluavansa suorittaa myös lukio-opintoja. Tällöin uusille opiskelijoille järjestetään erillinen ammattilukioinfo, jolloin opiskelija ilmoittautuu lukio-opintoihin. Lukio-opinnot alkavat syysloman jälkeisellä viikolla.