Hyppää sisältöön
Opettaja kirjoittaa liitutaululle
Mostphotos

Aikuislukio-opinnot

Kokkolan aikuislukio

tarjoaa ensisijaisesti 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille lukiokoulusta. Aikuisten lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen lisääminen, oppimaan oppimisen taitojen sekä jatko-opiskelumahdollisuuksien ja työelämässä menestymisen edellytysten vahvistaminen.

Aikuislukiossa voit suorittaa aikuislukion oppimäärän ja saada lukion päättötodistus sekä suorittaa ylioppilastutkinto. Voit lisäksi korottaa aiempia lukion tai perusopetuksen arvosanoja ja täydentää opintoja yksittäisillä perusopetuksen tai lukion kursseilla tai oppiaineilla. Aikuislukiossa voi opiskella iltaisin lähiopetuksessa taikka etäopiskelijana.

Aikuislukiossa voi myös suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuus iän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Kokkolan aikuislukiossa järjestetään aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetusta. Päättövaihe käsittää peruskoulun 7-9 luokat. Päättövaiheen laajuus on 46 kurssia.

Aikuislukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Periodin aikana opiskellaan yleensä enintään neljä opintojaksoa. Opintojakson pituus on 28 tuntia. Oppitunnit ovat neljänä iltana viikossa maanantaista torstaihin klo 17.00-20.00 välisenä aikana. Periodi päättyy koeviikkoon, jolloin ei ole oppitunteja, vaan kutakin oppituntia vastaa koepäivä, jolloin pidetään kyseinen koe. Suoritettujen opintojaksojen arvosanat merkitään Wilmaan.

Oppimäärä

Aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärä on vähintään 88 opintopistettä. Koko lukion oppimäärää suorittavan opiskelijan tulee suunnitella opintonsa niin, että hän opiskelee sekä pakollisia että valtakunnallisia syventäviä opintoja eri oppiaineista, jotta vähimmäisoppimäärä täyttyy. Joitakin opintoja voi joutua opiskelemaan itsenäisesti. Opintojen suorittamisesta itsenäisesti opiskellen sovitaan aineenopettajan kanssa. Lukio-opinnot voidaan suorittaa 2–4 vuodessa.

Aikuislukion opinnot ovat aina sivutoimisia opintoja, minkä johdosta Kela ei myönnä opiskelijalle opintotukea.

Erillisten aineiden opinnot

Aikuislukiossa voi myös opiskella erillisiä aineita ja täydentää aikaisempia opintojaan. Suorituksista saa erillisen todistuksen. Kurssimaksu on 20€/kurssi, mutta enintään 80€/lukuvuosi.