Hyppää sisältöön
Kuvassa opiskelijat eristävät DNA:ta laboratoriossa

Erityinen koulutustehtävä – Luonnontiede- ja teknologialinja

Luonnontieteen ja teknologian erityislinjalla voit opiskella enemmän ja syvemmin matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja maantiedettä sekä tieto – ja viestintätekniikkaa. Erityislinjalle valitaan vuosittain enintään 60 opiskelijaa. Koulutukseen haetaan yhteishaussa täyttämällä Opintopolun hakulomake ja lukion erityislinjan ainevalintakortti. Opinnot ovat usein oppiainerajat ylittäviä ja työskentely on kokeellista. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus yksilöllisiin opintopolkuihin kiinnostuksen ja suuntautuneisuuden perusteella.

Onko toiveammattisi kenties insinööri, lääkäri, biokemisti, tutkija, koodari tai lentäjä? Erityislinjan opinnot antavat sinulle hyvän luonnontieteillä painotetun yleissivistyksen muiden lukio-opintojen ohella. Opinnot ovat sinulle hyödyksi mm. silloin, kun pyrit lukion jälkeen opiskelemaan esim. luonnontieteitä, lääketiedettä, tekniikkaa tai tieto- ja viestintätekniikkaa.

Opintojaksoilla tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen kanssa sekä tutustutaan mm. Kokkolan merkittävään kemian teollisuuskeskittymään eli KIP:n alueeseen sekä muihin alueen yrityksiin. Erityislinjan opiskelijoille tarjotaan myös erilaisia messutapahtumia ja leirejä, joita järjestävät esim. yliopistot ja muut LUMA-lukiot.

Erityislinjalla on suoritettava vähintään 24 opintopistettä KSL:n opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja. Vastaavasti olet oikeutettu vähentämään valtakunnallisen tuntijaon mukaisista pakollisista opinnoista kuudentoista opintopisteen verran opintoja. Tässä muutama esimerkki opintojaksoista: Tähtitieto, Ihmisen kemiaa, Kemian laborointikurssi, Lajintuntemuskurssi, Matkailumaantiede, Peliohjelmointi, Vesien salat, Elektroniikkakurssi.