Hyppää sisältöön

Musiikkiluokat

 • Mäntykankaan musiikkiluokilla käy koulua 96 kokkolalaista lasta. Musiikkiluokkien opettajina toimivat musiikinopetukseen erikoistuneet luokanopettajat. Toiminta alkoi vuonna 1974. Musiikkiluokilla on kolme tai neljä tuntia musiikkia viikossa, kun yleisopetuksen luokilla on yksi. Muita taito- ja taideaineita on vähemmän. Jokainen musiikkiluokkalainen saa yhden soittimen henkilökohtaista soitonopetusta Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa omakustanteisesti. Konservatoriolta on mahdollisuus vuokrata soitinta ja hakea tarvittaessa vapaaoppilaspaikkaa.   Musiikkiluokkatoiminta yhdistää harrastuksen ja koulunkäynnin luontevasti. Harrastamiselle huoltajien tuki ja kannustus on tärkeää.

  Oppilaat opiskelevat koulussa Musiikin perusteet 1-2 -kurssit. Siksi teorian ja säveltapailun opetuksessa ei tarvitse käydä erikseen konservatoriolla. Musiikkisalin varustetaso on erittäin hyvä. Opetuksessa käytetään kosketinsoittimia, kitaroita, rytmisoittimia ym. sekä digilaitteita. Erilaisten musiikkiesitysten valmisteluissa luokat tekevät paljon yhteistyötä keskenään sekä muiden tahojen kanssa mm. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin, Keski-Pohjanmaan Konservatorion sekä Ammattikorkeakoulu Centrian kanssa.

  Miksi musiikkiluokkatoimintaa?

  Useiden tutkimusten mukaan musiikin harrastaminen kehittää lapsen aivoja ja ajattelua, mikä tukee kaikkea oppimista (mm. Putkinen & Saarikivi 2014).  Lisäksi musiikkiluokkatoiminta  edistää ryhmähenkeä ja kouluviihtyvyyttä (Extended music education enhances the quality of school life, Eerola& Eerola 2014). Musiikkiluokalla saa soittaa, laulaa, kuunnella musiikkia, säveltää ja liikkua muiden samoista asioista kiinnostuneiden lasten kanssa.  Musiikkiluokka antaa monipuolisen ja hyvän pohjan koko elämän jatkuvalle musiikin harrastamiselle ja jopa ammattiuralle.  Kiviniityn yläkouluun siirtyminen on sujuvaa oppilaiden jatkaessa samana musiikkiluokkana.

 • 1. vaihe

  Kaikki Kokkolan suomenkieliset 2. luokkalaiset
  lukuun ottamatta kielikylpyluokkia osallistuvat
  vuosittain tammikuussa musiikkiluokan
  pääsykokeiden ensimmäiseen vaiheeseen. Yksi
  musiikkiluokanopettaja vierailee kouluilla, jolloin
  kukin oppilas
  1) laulaa laulusta Siili menee lypsylle
  ensimmäisen säkeistön yleensä kahden kesken
  musiikkiluokanopettajan kanssa
  2) tekee kuuntelutestin.
  Noin kolmasosa 2. luokkalaisista saa tämän
  vaiheen jälkeen kutsun tulla Mäntykankaan
  koululle ja konservatoriolle pääsykokeen toiseen
  vaiheeseen.

  2. vaihe

  1) Konservatoriolla järjestetään pyrkijöille ja
  heidän huoltajilleen konsertti tai he tutustuvat soittimiin Konservatorion nettisivulla (2021) https://www.kpkonsa.fi/musiikkiharrastus/soitinesittely.   Pyrkijä saa nimetä ne soittimet,
  joita haluaisi mieluiten ryhtyä soittamaan.
  Konservatoriolla aikaisemmin aloittaneet jatkavat soitinopiskeluaan.
  2) Mäntykankaan koululla suoritettavassa
  testauksessa oppilaat toistavat rummuttamalla rytmejä ja laulamalla pieniä sävelmiä.
  3) Konservatoriolla soitonopettajat miettivät
  yhdessä pyrkijän kanssa sopivaa soitinta
  tavoitteellista soitonopiskelua varten.

 • Tammikuun 2021 aikana kaikki suomenkielisten koulujen kakkosluokkalaiset osallistuvat esitestaukseen omilla kouluillaan,  ja osa saa kutsun soveltuvuuskokeeseen koululle.  Konservatorion soitinvalintaa varten pyrkijät tutustuvat soittimiin videoiden avulla Konservatorion nettisivulla https://www.kpkonsa.fi/musiikkiharrastus/soitinesittely

  Syksyllä aloittavan musiikkiluokan oppilasvalinnnoista on ilmoitetaan soveltuvuuskokeen toiseen vaiheeseen osallistuneille helmi-maaliskuussa.