Hyppää sisältöön
Mäntykankaan koulu.

Mäntykankaan koulu

Mäntykankaan n. 280 oppilaan koulussa toimii yleisopetusluokkien lisäksi  Kokkolan kaupungin 3 . –  6. musiikkiluokat sekä kolme erityisopetuksen pienryhmää. 

”Koulu on lapsia varten, ja siellä opitaan elämää varten. Tehdään yhdessä hyvä koulupäivä!”

Lapsiystävällinen tulevaisuus

Koulumme kasvatus- ja opetustyössä noudatamme Unicefin Lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteita, jotka perustuvat YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen.

Kuulumme 30 kunnan  Oppiva-verkostoon, jossa valtakunnallisesti kehitämme yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta.

Eurooppalaisessa SPISEY-hankkeessa teemme yhteistyötä Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää mallia yhteisölliselle ja osallistavalle koululle.

 • Sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Rehtori, Miika Jokinen puh. 044 780 9101

  1-3D  Katja Tainio, apulaisrehtori  puh.  044 780 9249 , erit.op. pienryhmä
  3-6E  Janne Petäjä, puh. 040 806 5026, erit.op. pienryhmä
  1-3C (TOI)   ? , puh. 040 806 8427
  VALO 23-24 Raisa Kudzhieva, puh. 040 806 8393
  1A Sirpa Hautala, puh. 040 806 5042
  2A Johanna Melender, puh. 040 806 6044
  2B Riina Rauma, puh. 040 806 5358
  3A Kirsi Moilanen, puh. 040 806 6045
  3-4B Elina Hirvinen, puh. 040 8065 019
  3M Lea Ridanpää, puh. 040 806 5016
  4A Auli Palosaari, puh. 040 806 5044
  4M Kirsi Flinck, puh. 040 806 6043
  5A Outi Sundell, puh. 040 806 5003
  5M Sampsa Vanhala, puh. 040 806 6046
  6A Tommi Penttilä, puh. 040 806 6047
  6M Anne Luomala, puh. 040 806 6048

  Erityisopettaja: Heli Karjalainen, puh. 040 806 5005
  Kielet ( en, ru ): Taru Pihlajakangas, puh. 040 806 6049
  Tekninen käsityö: Miika Savola, puh. 0408065021

  Ohjaajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Annika Ahlstrand
  Riku Anttila
  Risto Dahlman
  Jaana Enlund
  Juulia Marttila
  Oskari Melender
  Eija Kuikka

  Koulusihteeri: Ann-Mari Rasmus, 040 806 5159 (ma,ti,ke)
  Kouluterveydenhoitaja: Pirjo Pura, 044 730 7677 ( ma,ti ja ke )
  Koulukuraattori: Jonna Keskitalo, 044 780 9169
  Keittiö- ja siivoushenkilökunta: Hanne Hakunti puh. 040 806 5156  (keittiö), Sirkka-Liisa Vasalampi (keittiö)
  Juulia Levaniemi puh.040 806 8495 (siivous)
  Iltapäivätoiminta:  ma-pe klo 12-17, puh. 044 709 5903
  Laitosmies: Marko Harju, 044 780 9399
  Iltavahtimestari: 040 806 5253

   

 • Musiikkiluokilla oppilaat opiskelevat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti painottaen musiikkia.

  Tutustu musiikkiluokkien toimintaan

 • Mäntykankaan koulun oppilaskuntatoiminnan tavoitteet

  • herätetään oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan
  • oppilaiden osallisuus lisääntyy koulun toiminnassa
  • oppilaiden ääni tulee kuuluviin koulun asioista päätettäessä
  • edistetään oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa
  • osoitetaan oppilaskunnalle oikeita ja aidosti vaikuttavia tehtäviä

  Yksi opetuksen tehtävistä on tukea aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista ja antaa valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Tähän tehtävään oppilaskuntatoiminta vastaa antamalla oppilaille mahdollisuuden luokkarajat ylittävään keskusteluun, pohdintaan, päätöksentekoon sekä vastuun kantamiseen. Kokousta varten asioita käsitellään etukäteen jokaisessa luokassa luokka-kokouksessa. Oppilaskunnan jäsenet edustavat luokkansa kaikkien oppilaiden ajatuksia eivätkä tuo esille vain omia mielipiteitään.

  Toiminta

  Jokaiselta luokalta (1.-2. lk) valitaan edustaja ja vara-edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

  Kokousajat ovat esillä koulun ilmoitustaululla. Opettajat Johanna Melender ja Kirsi Moilanen toimivat oppilaskunnan ohjaajina.

  Luokkien edustajat raportoivat kokousten sisällön omissa luokissaan kokouksen jälkeen ja tuovat luokkien kommentit, terveiset ja ehdotukset käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 • KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 2023-2024

  Tutustu Soputiimin suunnitelmaan

 • Koulullamme toimii eri vuodenaikoina kerhoja, joiden tavoitteena on aktivoida liikuntaan ja käden taitoihin.

  Koulumme kerhoja ohjaavat asiantuntevat ohjaajat. He ovat pääasiassa koulumme koulunkäynninohjaajia, mutta ohjaajina toimii ammattilaisia myös koulun ulkopuolelta.

 • Mäntykankaan koulu

  Perinteisen viihtyisästi vuonna 2007 peruskorjattu  koulu on perustettu jo vuonna 1930 toimien Kokkolan ensimmäisenä suomenkielisenä kouluna.

Kuvia Mäntykankaan koulusta

Ota yhteyttä