Hyppää sisältöön
Mäntykankaan koulu.

Mäntykankaan koulu

Mäntykankaan n. 260 oppilaan koulussa toimii yleisopetusluokkien lisäksi  Kokkolan kaupungin 3 . –  6. musiikkiluokat sekä kolme erityisopetuksen pienryhmää. 

”Koulu on lapsia varten, ja siellä opitaan elämää varten. Tehdään yhdessä hyvä koulupäivä!”

Lapsiystävällinen tulevaisuus

Koulumme kasvatus- ja opetustyössä noudatamme Unicefin Lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteita, jotka perustuvat YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen.

Kuulumme 30 kunnan  Oppiva-verkostoon, jossa valtakunnallisesti kehitämme yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta.

Eurooppalaisessa SPISEY-hankkeessa teemme yhteistyötä Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää mallia yhteisölliselle ja osallistavalle koululle.

 • Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Rehtori, Tuija Kainu puh. 044 780 9101

  3-6C, 7C Eveliina Övermark , puh. 040 806 8141, erit.op. pienryhmä
  1-4D  Katja Tainio, apulaisrehtori  puh.  044 780 9249 , erit.op. pienryhmä,
  5-6E  Janne Petäjä, puh. 040 806 5026, erit.op. pienryhmä

  1A Sirpa Hautala, puh. 040 806 5042
  1B Riitta Keskipoikela, puh. 040 806 5019
  2A Outi Sundell, puh. 040 806 5003
  3A Tommi Penttilä,  puh. 040 806 6047
  4A Auli Palosaari, puh. 040 806 5044
  4M Lea Ridanpää, puh. 040 806 5016
  5A Johanna Melender, puh. 040 806 6044
  5M Kirsi Flinck, puh. 040 806 6043
  6A Kirsi Moilanen, puh. 040 806 6045
  6M Elina Hirvinen, puh. 040 806 6046

  Pajaluokka: Markku Matveinen, puh. 044 780 9924
  Erityisopettaja: Heli Karjalainen, puh. 040 806 5005
  Kielet ( en, ru ): Taru Pihlajakangas, puh. 040 806 6049
  Tekninen käsityö: Kimmo Järvelä, puh. 040 806 5021

  Ohjaajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Risto Dahlman
  Santiago Flores
  Annika Ahlstrand
  Mari Kaikkonen,  vastuuohjaaja  Puh. 040 806 5004
  Riku Anttila
  Hannu Hirvi, pajaluokka
  Jemina Känsäkoski
  Sofia Mikkola

  Koulusihteeri: Sirpa Hekkala, puh. 044 780 9716 (ti ja pe)
  sirpa.hekkala@kokkola.fi
  Kouluterveydenhoitaja: Pirjo Pura, 040 804 2621 (parilliset viikot; ma,ti ja ke sekä parittomat viikot ma ja ti)
  Koulukuraattori: Sanna Sarkkinen-Vuorinen, puh. 044 806 8438 (ti ja to klo 8 -14)
  Koulupsykologi: Roosa Di Baldo, puh. 050 432 6414 (to klo 9 – 15)
  Keittiö- ja siivoushenkilökunta: Hanne Hakunti puh. 040 806 5156 (keittiö),
  Sirkka-Liisa Vasalampi, Sirpa Karhulahti ja Kaisa Känsäkangas,
  Iltapäivätoiminta: Kerho ma-pe klo 12-17, ohjaajat, puh. 044 709 5903
  Laitosmies: Ari Ahola, puh. 044 780 9155
  Iltavahtimestari: Teemu Kotila puh. 040 806 5253

   

 • Musiikkiluokilla oppilaat opiskelevat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti painottaen musiikkia.

  Tutustu musiikkiluokkien toimintaan

 • Pajaluokka

  Sannanrannantie 60

  67200 Kokkola

  PAJALUOKKATIIMI

  Luokanopettaja Markku Matveinen

  Puh. 044 780 9924, markku.matveinen@edu.kokkola.fi

  Koulunkäynninohjaaja Hannu Hirvi

  Puh. 040 806 8393, hannu.hirvi@edu.kokkola.fi

  Konsultoiva erityisopettaja Mirja Heinonen

  Puh. 040 489 2100, mirja.heinonen@edu.kokkola.fi

  Psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Hirvelä

  Puh. 040 804 2009, anne.hirvela@soite.fi

  Mäntykankaan koulun ja pajaluokan rehtori Tuija Kainu

  Puh. 044 780 9101, tuija.kainu@kokkola.fi

  Tutustu Pajaluokan toimintaan

   

 • Mäntykankaan koulun oppilaskuntatoiminnan tavoitteet

  • herätetään oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan
  • oppilaiden osallisuus lisääntyy koulun toiminnassa
  • oppilaiden ääni tulee kuuluviin koulun asioista päätettäessä
  • edistetään oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa
  • osoitetaan oppilaskunnalle oikeita ja aidosti vaikuttavia tehtäviä

  Yksi opetuksen tehtävistä on tukea aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista ja antaa valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Tähän tehtävään oppilaskuntatoiminta vastaa antamalla oppilaille mahdollisuuden luokkarajat ylittävään keskusteluun, pohdintaan, päätöksentekoon sekä vastuun kantamiseen. Kokousta varten asioita käsitellään etukäteen jokaisessa luokassa luokka-kokouksessa. Oppilaskunnan jäsenet edustavat luokkansa kaikkien oppilaiden ajatuksia eivätkä tuo esille vain omia mielipiteitään.

  Toiminta

  Jokaiselta luokalta (1.-2. lk) valitaan edustaja ja vara-edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

  Kokousajat ovat esillä koulun ilmoitustaululla. Opettajat Johanna Melender ja Kirsi Moilanen toimivat oppilaskunnan ohjaajina.

  Luokkien edustajat raportoivat kokousten sisällön omissa luokissaan kokouksen jälkeen ja tuovat luokkien kommentit, terveiset ja ehdotukset käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 • KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 2020-2021

  Tutustu Soputiimin suunnitelmaan

 • Koulullamme toimii eri vuodenaikoina kerhoja, joiden tavoitteena on aktivoida liikuntaan ja käden taitoihin.

  Koulumme kerhoja ohjaavat asiantuntevat ohjaajat. He ovat pääasiassa koulumme koulunkäynninohjaajia, mutta ohjaajina toimii ammattilaisia myös koulun ulkopuolelta.

 • Mäntykankaan koulu 90 vuotta

  Perinteisen viihtyisästi vuonna 2007 peruskorjattu  koulu on perustettu jo vuonna 1930 toimien Kokkolan ensimmäisenä suomenkielisenä kouluna.

  Katso koulun 80-vuotishistoriikki kuva- ja äänikertomuksena

Kuvia Mäntykankaan koulusta

Ota yhteyttä