Hyppää sisältöön
Mäntykankaan koulu.

Mäntykankaan koulu

Mäntykankaan n. 270 oppilaan koulussa toimii yleisopetusluokkien lisäksi  Kokkolan kaupungin 3 . –  6. musiikkiluokat sekä kolme erityisopetuksen pienryhmää. 

”Koulu on lapsia varten, ja siellä opitaan elämää varten. Tehdään yhdessä hyvä koulupäivä!”

Lapsiystävällinen tulevaisuus

Koulumme kasvatus- ja opetustyössä noudatamme Unicefin Lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteita, jotka perustuvat YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen.

Kuulumme 30 kunnan  Oppiva-verkostoon, jossa valtakunnallisesti kehitämme yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta.

Eurooppalaisessa SPISEY-hankkeessa teemme yhteistyötä Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää mallia yhteisölliselle ja osallistavalle koululle.

 • Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Rehtori, Tuija Kainu puh. 044 780 9101, rehtorin sijaisena toimii tällä hetkellä apulaisrehtori Katja Tainio puh.  044 780 9249

  1-8C, 7C Eveliina Övermark , puh. 040 806 8141, erit.op. pienryhmä
  1-3D  Katja Tainio, apulaisrehtori  puh.  044 780 9249 , erit.op. pienryhmä,
  4-6E  Janne Petäjä, puh. 040 806 5026, erit.op. pienryhmä

  1A Kirsi Moilanen, puh. 040 806 6045
  1-2B Elina Hirvinen, puh. 040 8065 019
  2A Sirpa Hautala, puh. 040 806 5042
  3A Outi Sundell, puh. 040 806 5003
  3M Katriina Mathlin, puh. 040 806 6046
  4A Tommi Penttilä, puh. 040 806 6047
  4M Anne Luomala, puh. 040 806 6048
  5A Auli Palosaari, puh. 040 806 5044
  5M Lea Ridanpää, puh. 040 806 5016
  6A Johanna Melender, puh. 040 806 6044
  6M Kirsi Flinck, puh. 040 806 6043

  Erityisopettaja: Heli Karjalainen, puh. 040 806 5005
  Kielet ( en, ru ): Taru Pihlajakangas, puh. 040 806 6049
  Tekninen käsityö: Miika Savola, puh. 040 806 5021

  Ohjaajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Annika Ahlstrand
  Riku Anttila
  Risto Dahlman
  Santiago Flores
  Vilma Hyyppä
  Sanna Jokela
  Riku Keskipoikela
  Eija Kuikka
  Jemina Känsäkoski
  Mari Kaikkonen,  vastuuohjaaja  Puh. 040 806 5004

  Koulusihteeri: Ann-Mari Rasmus, 040 806 5159 (ma,ti ja to)
  ann-mari.rasmus@kokkola.fi
  Kouluterveydenhoitaja: Pirjo Pura, 044 730 7677 (parilliset viikot; ma,ti ja ke sekä parittomat viikot ma ja ti)
  Koulukuraattori: Jonna Keskitalo, 044 780 9169
  Koulupsykologi: Jasmine Kinnari, 040 806 5997
  Keittiö- ja siivoushenkilökunta: Hanne Hakunti puh. 040 806 5156 (keittiö),
  Krista Vartiainen, Sanna Mattila
  Iltapäivätoiminta: Kerho ma-pe klo 12-17, ohjaajat, puh. 044 709 5903
  Laitosmies: Marko Harju, 0447809399
  Iltavahtimestari: Maija Tuukkanen, 0408065253

   

 • Musiikkiluokilla oppilaat opiskelevat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti painottaen musiikkia.

  Tutustu musiikkiluokkien toimintaan

 • Mäntykankaan koulun oppilaskuntatoiminnan tavoitteet

  • herätetään oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan
  • oppilaiden osallisuus lisääntyy koulun toiminnassa
  • oppilaiden ääni tulee kuuluviin koulun asioista päätettäessä
  • edistetään oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa
  • osoitetaan oppilaskunnalle oikeita ja aidosti vaikuttavia tehtäviä

  Yksi opetuksen tehtävistä on tukea aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista ja antaa valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Tähän tehtävään oppilaskuntatoiminta vastaa antamalla oppilaille mahdollisuuden luokkarajat ylittävään keskusteluun, pohdintaan, päätöksentekoon sekä vastuun kantamiseen. Kokousta varten asioita käsitellään etukäteen jokaisessa luokassa luokka-kokouksessa. Oppilaskunnan jäsenet edustavat luokkansa kaikkien oppilaiden ajatuksia eivätkä tuo esille vain omia mielipiteitään.

  Toiminta

  Jokaiselta luokalta (1.-2. lk) valitaan edustaja ja vara-edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

  Kokousajat ovat esillä koulun ilmoitustaululla. Opettajat Johanna Melender ja Kirsi Moilanen toimivat oppilaskunnan ohjaajina.

  Luokkien edustajat raportoivat kokousten sisällön omissa luokissaan kokouksen jälkeen ja tuovat luokkien kommentit, terveiset ja ehdotukset käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 • KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 2020-2021

  Tutustu Soputiimin suunnitelmaan

 • Koulullamme toimii eri vuodenaikoina kerhoja, joiden tavoitteena on aktivoida liikuntaan ja käden taitoihin.

  Koulumme kerhoja ohjaavat asiantuntevat ohjaajat. He ovat pääasiassa koulumme koulunkäynninohjaajia, mutta ohjaajina toimii ammattilaisia myös koulun ulkopuolelta.

 • Mäntykankaan koulu 90 vuotta

  Perinteisen viihtyisästi vuonna 2007 peruskorjattu  koulu on perustettu jo vuonna 1930 toimien Kokkolan ensimmäisenä suomenkielisenä kouluna.

Kuvia Mäntykankaan koulusta

Ota yhteyttä