Du är här

Hyror för användning av skolutrymmen

Bildningsnämnden 22.1.2017 § 65 från 1.1.2018.
Mervärdesskattens andel för idrottsutrymmen och övernattning är  10%, för annan användning 24%.

Gymnastiksalar


Salar€/h
moms 10%
€/h
moms 10%

vuxnajuniorer
över 600 kvadreaters sal21,0011,00
351-599 kvadreaters sal15,00  8,00
201-350 kvadreaters sal12,50  5,50
under 200 kvadreaters sal10,00  4,00
   

alla gymnastiksalar spel/turnering/ evenemang vardag och veckoslut

27,5020,00


Juniortaxan förutsätter att turernas alla användare är under 18 år, förutom ansvarspersonen/-personerna (ledare/tränare m.m.)

Träningsturerna i skolornas gymnastiksalar är avgiftsfria för föreningarnas under 18-åringar och handikappföreningarnas  idrottsverksamhet (idrottstjänsternas anslag). Tävlingar, matcher och andra evenemang är avgiftsbelagda.
Idrottsnämnden 15.4.2009 § 37 / Utbildningsnämnden 23.4.2009 § 60

Cymnastiksalar:

över 600 kvadreaters sal: Länsipuisto

351-599 kvadreaters sal: Hakalahti, Kiviniitty, Koivuhaka och Torkinmäki

201-350 kvadreaters sal: Donnerska juhlasali, Halkokari, Kiviniitty, Kälviän Kirkonkylä, Lohtajan YA, Marinkainen, Rahkonen ja Veikko Vionoja

under 200 kvadreaters sal: Alaviirre, Donnerska voimistelusali, Jokilaakso, Marttila, Mäntykangas, Peltokorpi, Ruotsalo, Rytimäki, Villa, Vittsar, Kaustarin PK och Ulkometsän PK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skolornas andra utrymmer

Mervärdesskattens andel för idrottsutrymmen och övernattning är  10%, för annan användning 24%.

Priser per timme€/h
(moms 10%)
€/h
(moms 24%)
adb-klass, auditorium, media-klass
- grup: alla användrare
-27,00
kök pch matsal
- grup: alla användrare
-27,00
specialklass och utrymme
-grup: vuxna användrare
-20,00
klassutrym
- grup: vuxna användrare
  8,00
klass-, specialklass och  -utrymme
- grup: junior-/handikappverksamhet
-  5,00

  

Ersättning per dygn€/dygn
(moms 10%)
€/dygn
(moms 24%)
auditorium, festsal, kök och matsal, specialklass/-utrymme  -300,00   
Tillredningskök:
- Donner, Halkokari, Hakalahti, Kiviniitty; Koivuhaka, Lucina Hagman, Lohtajan Kirkonkylä, Rahkonen
  -200,00   
Övriga kök  -  90,00
    

Övernattning natt/pers.    5,50Bord och stolar / dygn

bord  -    3,50
stol  -    2,50

Utrymme som far teknisk utrustnign

Teknisk utrustning som finns i utrymmen (t.ex. klassutrymmen, auditorium) granskas tillsammans med skolans gårdskarl före uthyrningen och efter användningen. Obs. Spelregler för kvällsanvändning av skolutrymmen punkt 4: Eventuella missöden och skador ersätter användaren. Skadan skall anmälas omedelbart till skolans rektor eller gårdskarl..

Kök användning

Kök (skall överenskommas med skolans kosthållsförman). Användning av kök förutsätter alltid att skolans eller kosthållsenehetens personal deltar vid användningen av maskiner.Kosthållsenheten fakturerar hyrestagaren för kosthållspersonalens löner.


Städning

Kortvarig användning/under 100 personer
Användaren städar själv utrymmen med tillbehör som finns på skolan.

Kortvarig användning/över 100 personer
Städning efter tillställningen svarar stadens städbyrå för och kostnader för arbetet debiteras enligt städbehovet. Kunden kan själv göra en grovstädning för att minska på kostnaderna.

Övervakning

Övervakarna måste var fullvuxna och beroende av tillställningen ett tillräckligt antal.


Gårdplanens städning och avfallshantering

Användaren ansvarar för städning av området och avfallshanteringen.

Upp

Uppdaterad 11.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut