Du är här

Förskoleundervisningsplatser

Under förskoleåret samarbetar man med närskolan. Skolan anvisas på vårterminen under förskoleåret och i regel följs områdena för elevplacering. En plats i förskoleundervisningen vid en särskild skola garanterar inte en skolplats i den skolan.

Daghemsföreståndarna ansvarar för att ordna förskoleundervisningen i daghem och skolor. Nedan finns namnet på de servicechefer som ansvarar för verksamheten, förskolornas kontaktuppgifter samt vilken skola förskolan samarbetar med. Inom parentes står vilket daghem har ansvaret för verksamheten.

Mer information om den svenskspråkiga förskoleundervisningen ger daghemsföreståndare och svenskspråkiga servicecheferna. 

Finskspråkiga förskoleundervisnings platser.

Servicechef inom småbarnspedagogik, Forsberg Satu, tfn. 044 780 9886

Chydenius förskola   
(Hakalax daghem)                        

Samarbete med Chydenius skola.

Anders Chydeniusgatan 20           040 489 2125  

Kyrkbackens förskola

(Kyrkbackens daghem)
Samarbete med Kyrbackens skola.

Vingesgatan 18040 489 2264  

Villa förskola

(Kyrkbackens daghem)
Samarbete med Villa skola.

Lärargränden 2040 489 2107


Servicechef inom småbarnspedagogik, Wickström Susanne, tfn. 044 780 9153

Öja förskola

(Öja daghem)

Samarbete med Öja skola                

Öjavägen 454                                   044 780 9956


Daghemsföreståndare Majander Marit, tfn. 040 584 6913.

Såka förskola (köpt service)           

(Såka daghem)                                   

Samarbete med Såka skola.

Gamla Skrabbvägen 12                    040 809 5838  

Uppdaterad 29.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut