Hyppää sisältöön

Milloin esiopetuslapsella on oikeus kuljetusetuun?

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esikoululaisella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan esiopetusmatka on pitempi kuin viisi kilometriä.

Kokkolan kaupunki järjestää kuitenkin maksuttoman kuljetuksen kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan

  1. Jos matka kotoa kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli kolme (3) kilometriä.
  2. Jos esiopetusmatka lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kuljetusetu voidaan myöntää vain maksuttomaan esiopetukseen kulkevalle lapselle

  1. Jos lapsi osallistuu ainoastaan maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia päivässä), voit hakea kuljetusta koulu- ja  kotimatkalle.
  2. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta vain iltapäivällä esiopetuksen päätyttyä, voit hakea kuljetusta koulumatkalle (menomatka).
  3. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta vain aamulla ennen esiopetuksen alkamista, voit hakea kuljetusta vain kotimatkalle.

Kuljetushakemus

Hae kuljetusetua ensijaisesti sähköisellä kuljetushakemuksella. Saat ohjeistuksen kuljetuksen anomiseen esiopetuspäätöksen liitteenä.

Esiopetuspaikan myöntäminen

Sähköinen kuljetushakemus

Kuljetushakemuksen liitteet

Jos haet kuljetusta matkan vaikeuden ja/tai rasittavuuden perusteella, toimita kuljetushakemuksen lisäksi lääkärin-, psykologin- tai muun asiantuntijan lausunto. Toimita lausunto viimeistään 31.5.

Toimitusosoite: Kokkolan kaupunki, Sivistyskeskus, kuljetus- ja hankinta-asiantuntija, PL 43, 67101 Kokkola.