Hyppää sisältöön
Poika hymyilee iloisesti pyöräilykypärä päässään.

Esiopetuskuljetukset

Kuljetusedun myöntämisen edellytykset

Lapsella on mahdollisuus saada maksuton esiopetuskuljetus lähimpään esiopetuspaikkaan ja takaisin kotiin (perusopetuslaki § 32).

  1. Jos matka kotoa lähimpään esiopetuspaikkaan on vähintään kolme (3) kilometriä jalankulkukelpoista reittiä.
  2. Silloin, kun esiopetusmatka lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi .

Huomioi, että kuljetusetu koskee vain maksuttomaan esiopetukseen kulkevia lapsia. Jos lapsella on varhaiskasvatuksen tarve maksuttoman esiopetuksen lisäksi, huolehtivat vanhemmat lapsen kuljetuksesta.

Kuljetuksen anominen

Kuljetusta anotaan erikseen. Saat ohjeistuksen kuljetuksen anomiseen esiopetuspäätöksen liitteenä.

Esiopetuspaikan myöntäminen