Hyppää sisältöön
Kolme avattua kirjaa ja monta kirjanmerkkiä
Mostphotos

Esiopetuksen sisältö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

Esiopetus on sisällöltään osa varhaiskasvatusta. Siinä käytetään varhaiskasvatuksen menetelmiä ja pedagogiikkaa. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksessa kuunnellaan ja kunnioitetaan lapsen mielipiteitä. Lapsen mielipiteet yhdessä opetuksen tavoitteiden kanssa muodostavat esiopetuksen sisällön. Leikki eri muodoissaan on tärkeä toimintamuoto esiopetuksessa.

Esiopetuksen järjestäminen Kokkolassa

Kokkolassa esiopetusta annetaan sekä päiväkotien että koulujen yhteydessä. Hallinnollisesti esiopetus kuuluu varhaiskasvatuspalveluihin.

Kokkolan paikallinen esiopetussuunnitelma on päivitetty vuonna 2016 ja se ohjaa esiopetuksen toteuttamista paikallisesti.

Valtakunnallisesti esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa, ja sen toteutumista ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.