Hyppää sisältöön

Soputiimi

KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 2023-2024

  • Luokkatyössä on käytössä Yhteispeliä koulussa -, Huomaa hyvä – ja Perusopetuksen tunne- ja turvataitojen opetusmateriaaleja.
  • TCM-menetelmän käyttöön on koulutettu ja koulutetaan jatkuvasti koulun opetushenkilökuntaa
  • sosiogrammit syyslukukaudella, käsittely yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä YHR
  • tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sisältyy luokan työskentelyyn
  • kohdataan oppilaita arvostavasti ja kysellään kuulumisia, Mitä kuuluu? Miten menee? Mikä fiilis?
  • itsetuntemuksen vahvistaminen
  • voimavarojen ja elämäntaitojen tukeminen
  • oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen oppimisessa
  • positiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
  • ratkaisukeskeisten toimintatapojen harjoittelu ja käyttäminen
  • hyvien käytöstapojen harjoitteleminen
  • positiiviset kohtaamiset oppilaiden kanssa
  • välituntivalvojia 3/välitunti, valvojilla huomioliivit
  • tavoitteena varmistaa oppilaiden turvallisuus, vähentää mahdollisuuksia kiusaamiseen
  • välituntivalvoja juttelee oppilaiden kanssa jokaisen välitunnin aikana
  • välituntivalvojat valvovat etupihalla, takapihalla tai areenalla vastuualueensa mukaan
  • huoltajien ja koulun henkilökunnan välinen positiivissävytteinen yhteydenpito Wilman, puhelimen tai keskustelujen avulla
  • vuosiluokittain toteutettavat vanhempainillat huoltajien toiveita huomioiden
  • vapaamuotoinen huoltajista koostuva vanhempainraati kokoontuu 3-5 krt/lukuvuodessa rehtorin johdolla
  • selvitetään asianomaisten kanssa, onko kyse toistuvasta kiusaamisesta
  • mikäli EI -> luokanopettaja selvittää asian ja ilmoittaa aina kotiin puhelimitse ja/tai Wilma-viestillä ristiriitatilanteen selvittelystä tai kasvatuskeskustelusta
  • mikäli KYLLÄ -> kiusaamistapauksen selvittely ohjataan Sopu-tiimille
  • SOPU-tiimissä vastuuopettajina toimivat Taru Pihlajakangas, Sampsa Vanhala, Kirsi Flinck, Elina Hirvinen, Heli Karjalainen, Raisa Kudzhieva

  Soputiimin tehtävät ja vastuut:

  • kiusatun oppilaan kuuleminen ja tukioppilaiden sopiminen kiusatulle omasta luokasta
  • keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen ja sopiminen toimista, joilla vahvistetaan kaveruussuhdetta
  • keskustelujen jälkeen SOPU-tiimi tiedottaa huoltajia oppilaiden kanssa sovituista toimenpiteistä
  • kahden viikon kuluttua on seurantakeskustelu, johon huoltajat voivat halutessaan osallistua
  • mikäli kiusaaminen toistuu Sopu-tiimin toimenpiteistä huolimatta, niin 1-2 käsittelyn ja seurantajakson jälkeen, SOPU-tiimi pyytää mukaan koulukuraattorin/Perheneuvolan/Ankkuritiimin palveluita
 • Hyvinvointikysely kiusaamisen ehkäisemisen tueksi:

  • oppilaat tekevät yhdessä huoltajiensa kanssa
  • opettajat tekevät yhteenvedon tuloksista koulun hyvinvointiryhmän käsittelyyn
  • tulokset käsitellään oppilaiden, opettajien ja koulun yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kanssa, oppilaskuntakokouksessa sekä tiedotetaan tuloksista huoltajia
  • tuloksia käytetään kiusaamisen ehkäisyn kehittämiseen