Hyppää sisältöön

Soputiimi

KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 2020-2021

1. Luokkatyöskentely

2. Tehokas välituntivalvonta

3. Yhteistyö vanhempien kanssa

4. Kiusaamistapausten selvittäminen

5. Kokkolan koulujen yhteinen hyvinvointikysely (Sivistyskeskus)

 • -luokkatyössä käytössä Yhteispeliä-, Mielenterveyttä alakouluihin- ja Huomaa hyvä –materiaaleja

  -keskustelevat aamupiirit päivän aloituksena kaikissa luokissa (ks. Yhteispeliä-kirjan linkkiä)

  -jokaisessa luokassa päivittäin oppilaat arvioivat omaa fiilistä opettajan laatimalla tunnemittarilla

  -sosiogrammit syyslukukaudella, käsittely Hyvinvointiryhmässä YHR

  -tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sisältyy luokan työskentelyyn

  -kohdataan oppilaita arvostavasti ja kysellään kuulumisia, Mitä kuuluu? Miten menee? Mikä fiilis?

  -itsetuntemuksen vahvistaminen

  -voimavarojen ja elämäntaitojen tukeminen

  -oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen oppimisessa

  -positiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

  -ratkaisukeskeisten toimintatapojen harjoittelu ja käyttäminen

  -hyvien käytöstapojen harjoitteleminen

 • -positiiviset HUOMAA HYVÄ –kohtaamiset oppilaiden kanssa

  -välituntivalvojia 3/välitunti, valvojilla huomioliivit

  -tavoitteena varmistaa oppilaiden turvallisuus, vähentää mahdollisuuksia kiusaamiseen

  -välituntivalvoja juttelee oppilaiden kanssa jokaisen välitunnin aikana

  -välituntivalvojat valvovat etupihalla, takapihalla tai areenalla vastuualueensa mukaan

 • -huoltajien ja koulun henkilökunnan välinen positiivissävytteinen yhteydenpito Wilman, puhelimen tai keskustelujen avulla

  -vuosiluokittain toteutettavat vanhempainillat huoltajien toiveita huomioiden

  -vapaamuotoinen huoltajista koostuva keskustelufoorumi, vanhempainraati, kokoontuu tarvittaessa ja antaa huoltajien näkökulman koulun toimintakulttuuriin

 • -selvitetään asianomaisten kanssa, onko kyse toistuvasta kiusaamisesta

  -mikäli EI -> luokanopettaja selvittää asian ja ilmoittaa aina kotiin puhelimitse ja/tai Wilma-viestillä  ristiriitatilanteen selvittelystä tai kasvatuskeskustelusta

  -mikäli KYLLÄ -> kiusaamistapauksen selvittely ohjataan Sopu-tiimille

  -SOPU-tiimissä vastuuopettajina toimivat Kirsi Flinck, Tommi Penttilä, Janne Petäjä, Taru Pihlajakangas, Kirsi Moilanen ja Outi Sundell

  -hyvinvointiryhmä käsittelee kiusaamisen tapausten selvittämismallin yhdessä henkilökunnan kokouksessa

  Heidän tehtävänä on:

  – kiusatun oppilaan kuuleminen ja tukioppilaiden sopiminen kiusatulle omasta luokasta

  -keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen ja sopiminen toimista, joilla vahvistetaan kaveruussuhdetta

  -keskustelujen jälkeen SOPU-tiimi tiedottaa huoltajia oppilaiden kanssa sovituista toimenpiteistä

  -kahden viikon kuluttua on seurantakeskustelu, johon huoltajat voivat halutessaan osallistua

  -mikäli kiusaaminen toistuu Sopu-tiimin toimenpiteistä huolimatta, niin 2-3 käsittelyn ja seurantajakson jälkeen, SOPU-tiimi pyytää mukaan koulukuraattorin ja perheneuvolan palveluita

 • Hyvinvointikysely kiusaamisen ehkäisemisen tueksi:

  -oppilaat tekevät yhdessä huoltajiensa kanssa

  -opettajat tekevät yhteenvedon tuloksista koulun hyvinvointiryhmän käsittelyyn

  -tulokset käsitellään oppilaiden, opettajien ja koulun yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kanssa, oppilaskuntakokouksessa sekä tiedotetaan tuloksista huoltajia

  -tuloksia käytetään kiusaamisen ehkäisyn kehittämiseen