Hyppää sisältöön

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskyselyn tulokset

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely toteutettiin tänä keväänä 14 kunnan yhteistyönä. Kyselyiden käytännön toteuttamisesta on vastannut North Sport Consulting asiantuntijayritys.

Kyselyt toteutettiin sähköisillä kyselyillä, jotka löytyivät kaupunkien omilta nettisivuilta. Kokkolassa kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 1 158 kaupunkilaista. Vastausmäärä oli yksi koko kyselyn parhaita. Yhteensä kyselyihin vastasi 10 186 aikuisvastaajaa.

Yhtenäisillä kysymyspatteristoilla on saatu vertailukelpoista tietoa aikuisväestön hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä myös aikuisväestön tyytyväisyydestä paikallisiin liikuntapalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään paikallisten hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Myönteisinä huomioina kyselytuloksista nousi mm. seuraavat asiat:

  • Yli 70% vastaajista antoi Kokkolan kaupungin tuottamille liikuntapalveluille hyvän tai kiitettävän kokonaisarvion. Tulos oli parempi kuin koko aineiston keskiarvo
  • Arki- ja luontoliikkumisen olosuhteisiin ollaan laajalti tyytyväisiä (kävely- ja pyöräteihin tyytyväisiä n. 80% ja luontoliikuntamahdollisuuksiin yli 85%)
  • Kokkolan lähiliikunta olosuhteisiin (75%) ja uimahalliin (yli 80%) ollaan koko aineiston keskiarvoja tyytyväisempiä
  • Yli 65-vuotiaat kokkolalaiset harrastavat säännöllisemmin kuntoliikuntaa kuin aineistossa keskimäärin
  • Alle 35v. ikäryhmässä liikuntasuositusten toteutuminen on Kokkolassa selvästi keskiarvoja yleisempää

Aikuisväestön liikunta-aktiivisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta nousi mm. seuraavia haasteita kyselytuloksista:

  • Alle puolet kaupungin aikuisväestöstä liikkuu oman terveytensä kannalta riittävästi
  • Merkittävällä osalla liian paljon päivittäistä istumista ja liian vähän unta suhteessa suosituksiin
  • Nuoret (alle 35v.) vastaajat tyytymättömimpiä arki- ja luontoliikkumisen olosuhteisiin kuin muu aikuisväestö Kokkolassa
  • Terveydelliset syyt koetaan miehillä ja ajan puute naisilla selvästi yleisemmiksi liikkumisen esteiksi Kokkolassa kuin aineistossa keskimäärin
  • Nuorilla (alle 35v.) lisäksi merkittävinä liikkumisen esteinä kaverin tai seuran puute (38%) sekä taloudelliset syyt (37%)
Kokkolan päätulokset: Liikunta- ja terveystottumuskysely 2023