Fortsätt till innehållet

Resultat från enkäten om motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen 2023

Enkäten om motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen har genomförts i samarbete mellan 14 kommuner under våren 2023. Expertföretaget North Sport Consulting har svarat för enkätens praktiska genomförande.

Enkäterna genomfördes elektroniskt och fanns på städerna egna webbplatser. I Karleby svarade 1 158 stadsbor på enkäten inom tidsfristen. Antalet svaranden var ett av enkäthelhetens största. Sammanlagt svarade över 10 000 personer på enkäterna.

Med hjälp av enhetliga frågesektioner har man fått jämförbar information om faktorer som hör samman med den vuxna befolkningens välbefinnande och hur nöjda den vuxna befolkningen är med de lokala motionstjänsterna. Enkätens resultat utnyttjas vid utvecklingen av de lokala välfärdstjänsterna.

Observationer av positiva resultat i enkäten:

 • I åldersgruppen för under 35-åringar uppfylls motionsrekommendationerna i Karleby klart oftare än genomsnittet
 • Över 70 % av svararna bedömde att de idrottstjänster som Karleby stad tillhandahåller är bra eller utmärkta som helhet. Resultatet var bättre än hela materialets genomsnitt
 • Stadens vuxenbefolkning är i bred utsträckning nöjd med förhållandena för vardagsmotion och motion i naturen (ca 80 % nöjda med leder för gång- och cykeltrafik och över 85 % med möjligheterna att röra sig i naturen)
 • Man är nöjdare än hela materialets genomsnitt med förhållandena för närmotion i Karleby (75 %) och simhallen (över 80 %)
 • Över 65-åriga Karlebybor utövar konditionsträning mera regelbundet än materialets genomsnitt
 • Vuxenbefolkningen känner rätt bra till rekommendationerna som anknyter till sömn och kost

Observationer av utmaningar på basen av resultaten i enkäten:

 • Under hälften av stadens vuxenbefolkning rör tillräckligt mycket på sig med tanke på hälsan
 • En väsentlig del sitter dagligen för mycket och sover för lite i förhållande till rekommendationerna
 • Unga (under 35-åringar) svarare är missnöjdare med förhållandena för vardagsmotion och motion i naturen än annan vuxenbefolkning i Karleby
 • I Karleby är klart vanligaste hinder för motionering hälsorelaterade orsaker bland män och tidsbrist bland kvinnor jämfört med materialets genomsnitt
 • Ett väsentligt hinder för motionering är för unga (under 35-åringar) dessutom bristen på kompis eller sällskap (38%) samt ekonomiska orsaker (37%)
 • Särskilt kvinnor är i Karleby missnöjdare än genomsnittet med konditionssalar som staden upprätthåller
Motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen; resultatrapport 2023