Hyppää sisältöön

K.H.Renlundin museon uusin julkaisu vie matkalle marginaaliin

K.H.Renlundin museon uusin julkaisu Marginaalista lähtee… on ilmestynyt. Taiteen marginaalisuuntauksiin pureutuva runsaasti kuvitettu julkaisu koostuu marginaalitaidetta taidehistorian, taloustieteen ja luovuuden kautta käsittelevistä artikkeleista, ja on suunnattu laajalle lukijakunnalle.

Kirja jakaantuu neljään teemaan, jota kutakin avaa asiantuntija-artikkeli. Kaikki lähtee luovuudesta -teeman alla kasvatustieteen tohtori Jussi T. Koski pureutuu luovuuden käsitteeseen. Koski avaa lukijalle luovuuden muodostumisen rakennetta ja sen analysoinnin problematiikkaa. Marginaalien laaja maailma -osiossa museotoimenjohtaja emerita Kristina Ahmas ja taideamanuenssi Katriina Meller paneutuvat marginaalitaiteen käsitteistöön ja luovat yleiskatsauksen alalla vallitseviin suuntauksiin, sekä esittelevät marginaalitaidetta K.H.Renlundin museon kokoelmista. Ulkopuolisten vallankumous -luvussa outsider-taiteen asiantuntija, Hunan Normal Universityn professori Colin Rhodes vertailee marginaalitaidetta nykytaiteen instituutioihin. Kirjan päättää Uutta luovat rajanylittäjät -osio, jossa innovaation, designin ja johtamisen professorina Syddansk Universitetissa toimiva Alf Rehn osoittaa taiteessa ja taloustieteessä esiintyvän samankaltaista rajankäyntiä.

Marginaalista lähtee… on eri tieteenaloja ja näkökulmia yhteen kokoava teos, joka tuo laajan yleisön saataville lisätietoa Suomessa vähän huomiota saaneesta taiteen osa-alueesta. Taiteen sisäpiirin ja ulkopuolisiksi määriteltävien tekijöiden välinen rajankäynti ja sen ympärille rakentuva diskurssi nousevat oleellisiksi. Julkaisun yhtenä tavoitteena onkin avata ovea taiteen valtavirran ulkopuolelta nousevan potentiaalin tunnistamiselle ja tunnustamiselle.

– Marginaalitaide ei terminä ole laajasti tunnettu ja edeltäjäni museotoimenjohtaja emerita Kristina Ahmas on tehnyt uraauurtavaa työtä tämän taiteen tunnettavuuden edistämiseksi. Tämä Ahmaksen ideoimana syntynyt uusi julkaisu on tästä hyvä esimerkki, sanoo K.H.Renlundin museon nykyinen museotoimenjohtaja Joanna Kurth.

Runsaasti kuvitetun kirjan teoskuvat esittelevät pääosin Elke ja Werner Zimmerin lahjoituskokoelmaa. Kuvatoimituksesta vastannut Liisa Heikkilä-Palo on kulttuurituottajana ja kuraattorina tunnetuksi tullut taidekustannusalan ammattilainen, joka omaa pitkän historian ITE-taiteen parissa. Kirja antaa lukijansa nähtäville laajan kattauksen naiivin ja outsider-taiteen helmiä. Värikylläisissä kuvissa voi tutustua muun muassa Franjo Klopotanin, Minna Ennulatin, Josef Wittlichin ja Silvino Hector da Rosa Pratasin teoksiin.

Vuoden 2023 aikana K.H.Renlundin museo toteutti yhdessä Kansallismuseon kanssa Marginaalin voima -seminaarin ja Ajattele toisin -paneelikeskustelun. Nämä yleisötapahtumat ja niille teemalliseksi jatkeeksi nyt ilmestynyt julkaisu olivat mahdollisia Alfred Kordelinin säätiöltä saadun tuen avulla. Kirjaa on myynnissä K.H.Renlundin museon museokaupassa ja tilattavissa kirjakauppojen kautta.

 

Marginaalista lähtee…, 2023.

Toimituskunta Kristina Ahmas, Liisa Heikkilä-Palo (kuvat), Katriina Meller

K.H.Renlundin museon julkaisuja 11. ISBN 978-952-5619-37-9

Artikkelit: Kristina Ahmas, Jussi T. Koski, Katriina Meller, Alf Rehn, Colin Rhodes

Käännökset: Tapani Kärkkäinen

Tekstinhuolto: Lauri Oino

Taitto: Riikka Löytökorpi

Kuvankäsittely: Petri Kuokka

Lisätietoja:

Taideamanuenssi Katriina Meller

K.H.Renlundin museo

katriina.meller@kokkola.fi

040 8050 818