Fortsätt till innehållet

K.H.Renlunds museums nyaste publikation tar oss på en resa in i marginell konst

K.H.Renlunds museums nyaste publikation Marginaalista lähtee… har publicerats. Den rikt illustrerade publikationen, som fördjupar sig i genrer inom marginell konst, består av artiklar som behandlar marginell konst via konsthistoria, ekonomivetenskap och kreativitet och riktar sig till en bred läsarskara. Publikationen är utgiven på finska.

Boken Marginaalista lähtee… är ett verk som förenar olika discipliner och synvinklar och ger en stor publik tillgång till ytterligare information om ett konstområde som har fått lite uppmärksamhet i Finland. Ett av publikationens mål är att öppna upp möjligheter att identifiera och ge erkännande till den potential som växer fram utanför konstens huvudströmningar.

Verket som finns enbart på finska är indelad i fyra teman, som vart och ett inleds med en expertartikel. Expertartiklarna är skrivna av pedagogie doktor Jussi T. Koski, museichef emerita Kristina Ahmas & konstamanuens Katriina Meller, professor vid Hunan Normal University och expert i outsiderkonst Colin Rhodes, samt professor i innovation, design och ledarskap vid Syddansk Universitet Alf Rehn. Expert inom konstförlagsbranschen Liisa Heikkilä-Palo, som är känd som kulturproducent och kurator och arbetat länge med ITE-konst, har ansvarat för bildredaktionen.

Den rikt illustrerade boken presenterar i huvudsak verk som finns i samlingen donerad av Elke och Werner Zimmer. Bland de färgstarka bilderna finns verk av bland annat Franjo Klopotan, Minna Ennulat, Josef Wittlich och Silvino Hector da Rosa Pratas.

Utgivningen av publikationen har möjliggjorts med understöd av Alfred Kordelins stiftelse. Boken finns att köpa i K.H.Renlunds museums museibutik och kan beställas via bokhandeln.

 

Marginaalista lähtee…, 2023.

Redaktion: Kristina Ahmas, Liisa Heikkilä-Palo (bilder), Katriina Meller

K.H.Renlunds museums publikationer 11. ISBN 978-952-5619-37-9

Artiklar: Kristina Ahmas, Jussi T. Koski, Katriina Meller, Alf Rehn, Colin Rhodes

Översättningar: Tapani Kärkkäinen

Textredigering: Lauri Oino

Layout: Riikka Löytökorpi

Bildredigering: Petri Kuokka

Mer information:

Konstamanuens Katriina Meller

K.H.Renlunds museum

katriina.meller@kokkola.fi

040 8050 818