Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokous 21.11.

Donnerskan koulun ja KSG:n peruskorjaus ja laajennus

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan Donnerskan koulun ja Karleby Svenska Gymnasiumin peruskorjauksen ja laajennuksen urakoitsijat. Rakennusurakoitsijaksi valittiin Rakennusliike Antti Salonen Oy, LVV-, IVA, sähkö- ja AV-urakoitsijaksi Are Oy. Kohteen suunnittelutoimikunnan jäsenet jatkavat rakennustoimikunnassa.

Hejmarin raviradan ja raviradan tallien vuokrasopimusten uusiminen palautettiin uuteen valmisteluun.

Trullevin ulkoilureitin kunnostustyötä jatketaan Halkokarin ja Rastimajan välisellä noin 1,5 km:n osuudella. Reittialueen leveyttä joudutaan laajentamaan maapohjan kuivatuksen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti käynnistää ulkoilureittitoimituksen päivityksen, jotta perusparannustyö saadaan vietyä loppuun.

Uuden vuoden vastaanotto

Kaupunginhallitus päätti myös kaupungin uuden vuoden vastaanoton järjestämisestä. Vastaanotto järjestetään yhtenä tilaisuutena, jonka ohjelma suunnataan ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Lausunnot merituulivoimapuistoista

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnot kahden uuden merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnista. Suunnitellut Laineen  ja Reimarin merituulivoimapuistot sijoittuvat Suomen talousvyöhykkeelle, Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Lausunnoissa huomioidaan myös sähkönsiirron vaihtoehdot merellä ja mantereella, samoin vety- ja happiputkivaihtoehtojen ympäristövaikutukset.

Lausuntojen yhteenvedoissa todetaan, että sinänsä hankkeet on pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä. Voimaloiden sijainti kaukana merellä vähentää haittavaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään, elinkeinoihin ja mm. virkistyskäyttöön. Merkittäviä vaikutuksia voi kohdistua vedenalaiseen luontoon ja linnustoon. Alueen maanomistajille, asutukselle, maankäytön suunnittelulle sekä maisema- ja luontoarvoille voi aiheutua merkittäviä vaikutuksia sähkönsiirtoreittien rakentamisesta mantereella.

Esityslista / pöytäkirja 21.11.