Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.3.

Kokkolan kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 21.3. kokouksessaan Torikatu 40 koskevan asemakaavan muutoksen. Kokkolan keskustassa, Länsipuiston koulua vastapäätä sijaitseva alue sisältää kaksi tonttia, ja rajautuu Kustaa Aadolfin katuun, Torikatuun ja Puistokatuun. Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Rakennuksessa on tällä hetkellä mm. toimistotiloja, asuntoja ja ravintola. Muutoksen myötä asemakaava vastaa paremmin nykyistä käyttöä ja mahdollistaa muun muassa asuntojen laajemman toteutuksen rakennukseen.

Kaupunginhallitus päätti varata Topparinmäeltä teollisuustontin Asennustiimi Karhula Oy:lle. Tontille on tarkoitus rakentaa kaksikerroksinen tuotanto- ja varastohalli.

 

Perusopetuksen palveluverkon muutosten käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli perusopetuksen palveluverkkomuutosta. Kaupunginvaltuuston vuoden 2017 linjauksen mukaisesti koulujen vähimmäisoppilasmäärä on 48 oppilasta, ja tätä pienemmät koulut ovat lakkauttamisuhan alla. Öjan, Veikko Vionojan ja Rahkosen koulujen kohdalta tilannetta on selvitetty vuonna 2019, jolloin päätettiin uudesta tarkastelusta vuonna 2022.

Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt tammikuussa koulujen päivitetyt selvitykset, ja pyytänyt niistä lausunnot opetuspalveluilta, lapsi- ja nuorisovaltuustoilta, koulujen oppilaskunnilta ja vanhempainyhdistyksiltä sekä opettajilta ja muulta henkilöstöltä. Oppilaiden huoltajille on järjestetty erilliset infotilaisuudet. Selvitysten johdosta on laadittu myös lapsivaikutusten arviointi.

Lausunnot ja kannanotot sekä lapsivaikutusten arviointi eivät puolla minkään koulun pikaista lakkauttamista. Alkuperäisen esityksen mukainen oppilasmäärien alaraja oli 28 oppilasta. Äänestysten jälkeen kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että oppilasmäärien alaraja muutettaisiin 24 perusopetuksen oppilaaseen.

Kaupunginhallitus päätti täydentää Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa tehtävää yhteistyöesitystä sosiaalityön professuurin osalta rahoituskaudella 2022 – 2024. Kokkolan yliopistokeskus tarjoaa ainoana Suomessa sosiaalityön maisteriopintoja, jotka voi suorittaa työn ohessa aikuisopintoina. Tavoitteena on nostaa opiskelijoiden sisäänottomäärää, ja siten varmistaa alan osaavan työvoiman saatavuutta alueella. Valtuustolle esitetään 55 000 euron vuotuisen lisämäärärahan myöntämistä sosiaalityön professuurin rahoittamiseen.

 

Talousjohtajan viran hakuaikaa jatketaan

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousjohtajan viran hakuaikaa 13.4. saakka. Hakemuksen jo aiemmin jättäneet hakijat huomioidaan jatkoprosessissa.

22.3. esityslista / pöytäkirja