Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus käsitteli työllisyysalueen valmisteluvaiheen linjauksia

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.5., että TE -palvelut 2024 -uudistusta valmistellaan Keski-Pohjanmaalla vastuukuntamallilla. Isäntäkuntana toimii Kokkolan kaupunki. Järjestämisvastuusta sovitaan yhteisestä toimielimestä laadittavassa sopimuksessa. Sopimus hyväksytetään perustettavan työllisyysalueen osakaskuntien valtuustoissa. Palveluiden järjestämiseen liittyen laaditaan työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma.

Lakipaketti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä vahvistettiin 23.3.2023. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Keski-Pohjanmaalla TE-palvelujen siirtoa kuntiin valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Yhteistyöelimessä on edustus Keski-Pohjanmaan kunnilta (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunnalta, Keski-Pohjanmaan liitolta, Pohjanmaan TE-toimistolta, Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelta

Kuntien ja muodostettavien työllisyysalueiden on ilmoitettava 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien. Keski-Pohjanmaalla valmistellaan maakunnan kokoista työllisyysaluetta. Uudistusta valmisteleva yhteistyöelin on esittänyt Keski-Pohjanmaan kunnille ja kaupungeille, että työllisyysaluevalmistelua jatketaan vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana on Kokkolan kaupunki.

Vastuukuntamallissa perustetaan uusi toimielin, joka vastaa työllisyyspalveluiden alueellisesta palvelutuotannosta. Yhteistä toimielintä koskeva sopimus hyväksytetään kaikissa perustettavan työllisyysalueen osakaskuntien valtuustoissa. Tarkoituksena on, että järjestämiseen liittyvä sopimus valmistellaan toukokuun aikana ja viedään Keski-Pohjanmaan kuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi alkusyksystä 2023. Sopimusta valmistelevaa ryhmää johtaa Kokkolan kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt työllisyysalueen muodostamiseen liittyen. Yhteistoiminta-alueiden muodostamista valmistelevien kuntien tulee huomioida valmistelussa lakisääteinen yhteistoimintavelvoite. Yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi alueiden muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstölle. Yhteistoimintaneuvottelut tulee käydä ennen kuin työllisyyspalveluiden järjestäminen yhteistoiminta-alueella on ratkaistu.

Kaupunginhallitus 8.5.2023: Työllisyysalueen valmisteluvaiheeseen liittyvät Keski-Pohjanmaan kuntien linjaukset