Hyppää sisältöön

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua esitetään jatkettavan vastuukuntamallilla

Keski-Pohjanmaalla TE-palvelut 2024 -uudistusta valmisteleva Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin esittää Keski-Pohjanmaan kunnille, että TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua jatketaan vastuukuntamallilla. Alueen kuntapäättäjille on järjestetty alueellinen info- ja keskustelutilaisuus TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelusta 25.4. ja toinen info järjestetään kesäkuussa.

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Keski-Pohjanmaalla TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Yhteistyöelimessä on edustus Keski-Pohjanmaan kunnilta (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunnalta, Keski-Pohjanmaan liitolta, Pohjanmaan TE-toimistolta, Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelta.

Lakiuudistuksen mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunta voi järjestää palvelut itse, mikäli sen työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä. Mikäli kunnan työvoiman määrä jää tämän alle, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue. Siihen tulee myös lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki. Annettujen kriteerien perusteella Keski-Pohjanmaalla valmistellaan maakunnan kokoista työllisyysaluetta.

Kuntien ja muodostettavien työllisyysalueiden on ilmoitettava 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien. Samassa yhteydessä ministeriölle on toimitettava kuntien valtuustojen hyväksymä suunnitelma muun muassa tehtävien hoitamisen taloudellisista- ja henkilöstöresursseista sekä palvelujen tuottamisen ratkaisuista.

Valmistelutyön etenemisen kannalta on oleellista päättää, valmistellaanko työllisyysaluetta kuntayhtymä- tai vastuukuntamalin pohjalta. Uudistusta valmisteleva laajennettu yhteistyöelin esittää alueen kunnille ja kaupungeille, että työllisyysaluevalmistelua jatketaan vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimisi Kokkolan kaupunki.

Vastuukuntamallissa perustetaan uusi toimielin, joka vastaa työllisyyspalveluiden alueellisesta palvelutuotannosta. Vastaavanlaisesta toimintamallista Keski-Pohjanmaalla on kokemuksia esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnasta. Laissa asetetun aikataulun perusteella tarkoituksena on, että palveluiden järjestämiseen liittyvä sopimus valmistellaan toukokuun aikana ja viedään valtuustoihin hyväksyttäväksi alkusyksystä 2023.

Yhteistoiminta-alueiden muodostamista valmistelevien kuntien tulee myös huomioida valmistelussa lakisääteinen yhteistoimintavelvoite. Yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi alueiden muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstölle. TE-palvelu-uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Kyse on järjestämisvastuun siirrosta valtiolta kunnille.

TE-palvelut 2024 -uudistus