Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päätti Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamisesta

Valtuusto päätti maanantaina 28.8. myös Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamisesta enintään 27,5 miljoonalla eurolla vuosien 2024 – 2026 aikana. Kokkolan Urheilupuisto Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama yhtiö, joka toteuttaa Urheilupuisto-hankkeen. Pääomittamisella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisbudjettiin.

Urheilupuisto-hankkeen kokonaisbudjetti on 74,9 miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy monitoimiareena ja jalkapallokenttä, harjoitusjäähalli sekä jäähallin peruskorjaus. Omistajan pääomitus vahvistaa Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomarakennetta.

Pääomittaminen on perusteltua hankkeen etenemisen kannalta. Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle on keväällä 2023 myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön OKM korotettu liikuntapaikkatuki yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Tuen saaminen edellyttää, että hankkeen rakentaminen alkaa avustuksen myöntövuonna.

Yhtiön pääomittaminen on perusteltua myös kaupunkikonsernin rahoituksen kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Pääomittaminen ei kasvata hankkeen kokonaiskustannuksia, vaan sen tarkoituksena on toteuttaa rahoitus järkevällä ja kestävällä tavalla. Pääomittaminen huomioidaan osana kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaa sekä talousarvion laadinnassa vuosittain yhtiön esittämän pääomitusehdotuksen mukaisesti.

Valtuusto äänesti päätöksestä

Valtuusto kävi asiasta pitkän keskustelun. Valtuutettu Kivilehto esitti asian pöydälle jättämistä. Äänestyksessä pääomituksen käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 35–7.

Valtuutettu Haimakainen esitti, että yhtiötä pääomitettaisiin esityksen mukaisesti, mutta kokonaishankkeelle myönnettyä 74,9 miljoonan euron omavelkaista takausta pienennettäisiin vastaavalla summalla, ja yhtiön pääomituksesta saama korkohyöty vähennettäisiin täysimääräisesti kaupungin vuotuisiin käyttömaksuihin varaamasta 3 miljoonan euron summasta. Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginhallituksen pohjaesitys ja Haimakaisen esitys. Valtuusto päätyi pohjaesityksen kannalle äänin 31–11.

 

 

Aiempi uutinen aiheesta