Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige beslutade om kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab

Stadsfullmäktige beslutade måndagen den 28 augusti också om kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab med högst 27,5 miljoner euro under åren 2024–2026. Karleby Idrottspark Ab är ett bolag som till 100 procent ägs av Karleby stad och som förverkligar idrottsparksprojektet. Kapitaliseringen påverkar inte projektets helhetsbudget.

Den totala budgeten för Idrottsparksprojektet är 74,9 miljoner euro och i den summan ingår en multifunktionsarena och fotbollsplan, övningsishall och grundlig renovering av ishallen. Ägarens kapitalisering stärker Karleby Idrottspark Ab:s kapitalstruktur.

Det är motiverat att kapitalisera bolaget för att projektet ska kunna framskrida. Åt Karleby Idrottspark Ab har våren 2023 beviljats förhöjt understöd för idrottsplatser av Undervisnings- och kulturministeriet på 1,2 miljoner euro. Detta understöd förutsätter att byggandet inleds under det år då understödet beviljats.

Det är motiverat att kapitalisera bolaget också med tanke på helhetsekonomin hos koncernens finansiering. Kapitaliseringen ökar inte projektets totala kostnader, utan avsikten är att genomföra finansieringen på ett förnuftigt och hållbart sätt. Kapitaliseringen beaktas som en del av stadens långsiktiga investeringsplan och årligen i utarbetandet av budgeten i enlighet med ett kapitaliseringsförslag som bolaget presenterar

Stadsfullmäktige förde en lång diskussion om ärendet. Ledamot Kivilehto föreslog bordläggning av ärendet. Efter en omröstning beslutade man med rösterna 35–7 fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamot Haimakainen föreslog att bolaget kapitaliseras enligt förslaget, men att den beviljade proprieborgen på 74,9 miljoner euro för hela projektet minskas med motsvarande summa och att bolagets ränteförmån av kapitaliseringen helt skulle dras av från den summa på tre miljoner euro som reserverats för stadens årliga användningskostnader. I den andra omröstningen ställde stadsstyrelsens grundförslag mot ledamot Haimakainens förslag. Stadsfullmäktige beslutade godkänna grundförslaget med rösterna 31–11.

 

Tidigare nyheter om ämnet