Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto teki historiallisen päätöksen Urheilupuistohankkeen toteuttamisesta

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 24. lokakuuta päättämään muun muassa mittavan Urheilupuistohankkeen toteuttamisesta Kokkolaan.

Hankkeesta käytettiin runsaan kahden tunnin aikana useita puheenvuoroja. Niissä nostettiin esille muun muassa sisäjuoksuradan tarpeellisuus osana rakennettavaa kokonaisuutta. Asiasta tehtiin muutosesitys, jonka mukaan kaupunki myöntäisi hankkeelle korkeintaan 55 miljoonan euron omavelkaisen takauksen.

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 33 – 10 myöntää Kokkolan Urheilupuisto Oy:n lainalle enintään 74,9 miljoonan euron omavelkaisen takauksen. Hanke toteutetaan vaihtoehdon 3 mukaisena. Käyttömenot tarkistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

Lue lisää hankkeesta täältä 

Asemakaavamuutos Leenalan kaupunginosassa

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Leenalan kaupunginosan itäreunalla alueella esityksen mukaisesti. Aluetta rajaavat lännessä Katariinankatu, pohjoisessa Pohjoisväylä ja idässä Kustaa Aadolfin katu. Etelässä alue rajautuu Urheilukatuun ja keskuskenttään. Suunnittelualueella on sekä yksityisiä että Kokkolan kaupungin omistamia kiinteistöjä.

Alueella on tällä hetkellä voimassa monta eri asemakaavaa, joista moni on vanhentunut. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia asemakaavojen ajantasaisuus, tarpeet maankäytölle sekä määritellä tarkemmin alueen ja rakennuskannan kulttuurihistorialliset arvot. Alueen yhtenäisellä asemakaavamuutoksella turvataan arvokkaiden rakennusten säilyminen, asukkaiden mahdollisuus olemassa olevien rakennusten kunnostamiseen sekä määritetään kehykset alueen uudistamiselle ja täydennysrakentamiselle

Valtuusto hyväksyi kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022 – 2025, ja merkitsi tiedoksi kaupungin ja tytäryhteisöjen osavuosikatsauksen II/2022 sekä elokuun työllisyyskatsauksen.

Kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite maksuttomasta paikallisliikenteestä eläkeläisille.

Pöytäkirja 24.10.2022