Hyppää sisältöön

Koivuhaan Perhepuisto korjausvuorossa

Kokkolan kaupunki kohdentaa tänä vuonna puistojen perusparantamiseen varattuja rahoja etenkin Koivuhaan Perhepuistoon. Kunnostustöitä tehdään myös keskustan puistoissa ja Pikiruukin koirapuistossa. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 9.2. kokouksessaan vuoden 2022 käyttösuunnitelman, jossa kohteet on määritelty.

Leikkipuistojen perusparannukseen yhteensä 200 000 €

Suurin yksittäinen perusparannustyö (100 000 €) tehdään Koivuhaassa. Palvelukeskuksen, koulun ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitseva Perhepuisto on valvottu leikkipaikka, jonka leikkivälineet ja aita uusitaan vastaamaan nykyisiä turvallisuusstandardeja. Liikuntapalvelut investoivat Koivuhakaan skeittipaikan perusparannuksen (60 000 €) myötä. Perhepuiston ja skeittipaikan kunnostamiseen haetaan myös liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta, jota on mahdollista saada enintään 35 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Koivuhaan lisäksi myös Halkokarilla sijaitseva Peikkopuisto on perusparannuskohteena (55 000 €) vuonna 2022. Lähileikkipaikkana toimivan puiston leikkivälineitä on jouduttu poistamaan käytöstä turvallisuussyistä, ja puisto vaatii perusparannusta. Näiden yksittäisten kohteiden lisäksi käyttösuunnitelmaan on varattu 45 000 € määräraha eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipuistojen pienempiin kunnostustarpeisiin.

Keskustan puistojen perusparannus jatkuu pienillä kunnostustöillä

Keskusta-alueen puistoissa tehdään kesän aikana pieniä kunnostustöitä ja uudistuksia. Tarkoitukseen varattu 25 000 € määräraha mahdollistaa esimerkiksi kalusteiden ja varusteiden uusimista tai puiston rakenteiden kunnostusta.

Kokkolan ainoan koirapuiston aluetta Pikiruukissa kuivatetaan ja sen toimivuutta parannetaan. Myös koirapuiston perusparannukseen on varattu 25 000 € määräraha.

Perusparannus- ja kunnostustyö kohteissa käynnistyy kevään ja kesän mittaan. Laajempien kohteiden korjausaikataulusta tiedotetaan erikseen.