Hyppää sisältöön

Kokkola mukaan Astetta alemmas -kampanjaan

Syksyllä alkavassa valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Astetta alemmas on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteinen energiansäästökampanja, jonka puolesta muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä puhuu vahvasti.

Kokkola on mukana Astetta alemmas -kampanjassa ja sitoutuu tekemään konkreettisia energiansäästötekoja. Energiansäästö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Siitä on hyötyä jokaiselle yksilölle ja koko yhteiskunnalle. On kysymys huoltovarmuudesta, energian saatavuuteen liittyvien riskien pienentämisestä sekä rahasta.

Astetta alemmas -kampanjasivusto

Kaupunki varautuu energiatilanteen muutoksiin

Energiansäästö on osa kaupungin normaalia toimintaa, varautumista ja riskienhallintaa, jota nyt vielä tehostetaan. Kaupunki varautuu myös energiatilanteen vaikeutumiseen.

”Työ kestävän kehityksen, hiilineutraalin ja ympäristöystävällisen kaupungin eteen on strategiamme mukaista varautumista”, toteaa kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Kaupungin konkreettisia energiansäästötekoja on tehostettu viime vuosien aikana. Niitä ovat mm.

  • Kaupunkitoimitilojen valaistuksen vaihtaminen hehkulampuista led-valaistukseen lähes kaikissa tiloissa. Kohteisiin on asennettu lisäksi aurinkopaneeleja ja kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu mm. älykkäillä ohjausjärjestelmillä.
  • Ilmanvaihdon, lämpötilan ja valaistuksen säädöissä huomioidaan tilojen käyttö, ulkoilman valoisuus ja ulkolämpötila.
  • Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen uudisrakentamis- ja korjauskohteissa.
  • Luopuminen fossiilisista polttoaineista ja öljylämmityksestä.

Kokkola liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja tekee ilmasto- ja kestävän kehityksen ohjelman, joka tukee kaupunkistrategiaa. Lisäksi kaupunki ja Kokkolan Energia tarjoavat yhdessä energianeuvontaa kuntalaisille.

Valmiussuunnittelun avulla varaudutaan myös häiriöihin

Kuntien ja kaupunkien energiankäyttö koostuu pääosin lämmöstä, jäähdytyksestä ja ilmanvaihdosta, vedenkulutuksesta, sähköstä sekä liikennepolttoaineista.

Kevään ja kesän aikana päivitetyissä Kokkolan valmiussuunnitelmissa on huomioitu myös normaalioloja tiukemmat energiansäästötoimet. Energian säästämisen keinoja voivat olla esimerkiksi huonelämpötilojen laskeminen, ilmanvaihdon käyttöajan ja tehon laskeminen, ja valaistuksen sammuttaminen.

Suunnitelmissa on varauduttu myös veden-, sähkön- ja lämmönjakelun häiriöihin. Kriittisimpiä kaupunkien järjestämistä palveluista ovat päiväkodit ja koulut. Muissa kaupungin kiinteistöissä toimintoja voidaan tarvittaessa tilapäisesti rajoittaa.

”Olemme valmistautuneet erilaisiin tilanteisiin ja häiriöihin energian saatavuudessa. Juuri nyt oleellista on, että teemme osuutemme energiasäästötalkoissa ja etsimme aktiivisesti myös uusia ratkaisuja”, sanoo kaupunkiympäristöjohtaja Niina Kujala.

Ajankohtaista tietoa energiatilanteen vaikutuksesta kaupungin palveluihin