Hyppää sisältöön

Kokkola-tuen muutokset 1.3.2024 alkaen

Kokkola-tuki eli kuntalisä on osa Kelan maksamaa kotihoidontukea. Kokkola-tuki nousee maaliskuun alussa 300 euroon. Samalla tukeen oikeuttava ikäraja muuttuu siten, että jatkossa tukea maksetaan alle 1 v 6 kk ikäisistä lapsista. Nykyinen tuki on 200 € / kk, ja sen ikäraja on 3 vuotta. Muut tukiehdot pysyvät nykyisellään.  

Kela maksaa Kokkola-tuen kuntalisänä vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia

  • Jos perheessä on esiopetusikäinen lapsi, hän voi osallistua esiopetukseen.
  • Mikäli lapsella esiopetuksen lisäksi on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, Kela ei maksa kuntalisää yhdestäkään saman perheen lapsesta.

Kuntalisä maksetaan, mikäli perhe saa kotihoidon tukea kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista

  • Mikäli joku perheen lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea, Kela ei maksa kuntalisää.
  • Tukimuodon pitää olla sama perheen kaikilla lapsilla.

Jos perhe saa vanhempainpäivärahaa, kuntalisää ei makseta

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys seuraaville etuuksille:

  • äitiysraha ja erityisäitiysraha
  • raskausraha ja erityisraskausraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha, osittaisena maksettava vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha