Fortsätt till innehållet

Karlebystödet ändras fr.o.m. 1.3.2024

Karlebystödet, dvs. kommuntillägget, utgör en del av hemvårdsstödet som FPA betalar. Karlebystödet höjs från ingången av mars till 300 euro. Samtidigt ändrar åldersgränsen som berättigar till stöd på så sätt att i fortsättningen betalas stödet för barn under 1 år och 6 månader. Nuvarande stödet är 200 euro i månaden och åldersgränsen är 3 år. De övriga villkoren för stödet ändrar inte.

FPA betalar Karlebystödet som kommuntillägg endast om föräldern vårdar familjens alla barn under skolåldern

  • Om familjen har ett barn i förskoleålder kan barnet delta i förskoleundervisningen.
  • Om barnet utöver förskoleundervisningen har en kommunal plats inom småbarnspedagogik, betalar FPA inget kommuntillägg för något av familjens barn.

Kommuntillägget betalas om hemvårdsstöd betalas för familjens alla barn som har rätt till barnavårdsstöd

  • Om något av familjens barn deltar i kommunal småbarnspedagogik eller får stöd för privat vård betalar FPA inte kommuntillägget.
  • Alla familjens barn måste ha samma stödform.

Kommuntillägget betalas inte om familjen får föräldradagpenning

Föräldradagpenning är en gemensam benämning för följande förmåner:

  • moderskapspenning och särskild moderskapspenning
  • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning och partiell föräldrapenning