Hyppää sisältöön

Kokkola-tukea korotetaan 1.3.2022

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021, että lastenhoidontuen kuntalisä, Kokkola-tuki nostetaan 160 euroon.

Sivistyslautakunta hyväksyi 14.12.2021 Kansanelälaitoksen (Kela) kanssa tehtävän kuntalisäsopimuksen Kokkola-tuen korotuksesta. Muut kuntalisän ehdot pysyivät samoina kuin mitä ne olivat aikaisemmassa sopimuksessa Kelan kanssa.

  • Kela maksaa kuntalisän vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia
  • Kela maksaa kuntalisän, jos perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidon tukea
  • Kela ei maksa kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa

Kela on sopimusta allekirjoittaessaan varannut itselleen oikeuden kahden kuukauden siirtymäaikaan. Kuntalisäsopimus Kokkola-tuen korotuksesta astuu voimaan 1.3.2022.

Kela maksaa Kokkola-tuen lastenhoidontuen hoitorahan korotuksena. Korotettu Kokkola-tuki maksetaan huoltajille ensimmäisen kerran lasten kotihoidontuen maksatuksen yhteydessä maaliskuussa 2022.

Lue lisää Kokkola-tuesta ja sen maksamisen edellytyksistä