Fortsätt till innehållet

Karlebystödet höjs 1.3.2022

Stadsfullmäktige beslutade 15.11.2021 att kommuntillägget till hemvårdsstödet, dvs. Karlebystödet höjs till 160 euro.

Bildningsnämnden godkände 14.12.2021 kommuntilläggsavtalet som ingås med Folkpensionsanstalten (FPA) om höjning av Karlebystödet. Övriga villkor som gäller utbetalningen av hemvårdsstödet förblev desamma som i det tidigare avtalet med FPA.

  • FPA betalar kommuntillägg endast om föräldern vårdar familjens alla barn under skolåldern
  • FPA betalar kommuntillägg om hemvårdsstöd betalas för familjens alla barn som har rätt till barnavårdsstöd
  • FPA betalar inte kommuntillägg om familjen får föräldradagpenning

Folkpensionsanstalten har vid undertecknandet av avtalet förbehållit sig rätten till en övergångsperiod på två månader. Kommuntilläggsavtalet om höjning av Karlebystödet träder i kraft 1.3.2022.

FPA betalar Karlebystödet i form av en förhöjd vårdpenning till barnavårdsstödet. Förhöjt Karlebystöd betalas till vårdnadshavarna första gången i samband med utbetalningen av hemvårdsstödet i mars 2022.

Läs mer om Karlebystödet och villkoren för betalning av Karlebystödet