Hyppää sisältöön

Kokkolalaiset tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin

Kuntalaisille toteutettiin kysely tyytyväisyydestä kaupungin palveluihin vuonna 2022. Kaupunkistrategiassa asukkaiden palvelutyytyväisyys linjataan yhdeksi valtuustokauden tavoitteiden mittariksi. Valtuustokauden tavoitteena on saavuttaa 3,5 keskiarvo palvelutyytyväisyydessä (arviointiasteikko 1-5). Kyselyyn saatiin yhteensä 413 vastausta.

Kyselyssä arvioitiin seuraavia palvelukokonaisuuksia: koulutuspalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, kaupunkiympäristö / tekniset palvelut sekä kuntalaisten osallisuutta edistävät palvelut. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa kehittämisideoita kaupungin palveluiden kehittämiseen.

Kyselyn perusteella yleinen palvelutyytyväisyys sai arvosanan 3,5 (vuonna 2020 3,3). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat mm. kirjastopalveluihin (4,4), esiopetukseen (4,1), kansalaisopistoon (3,9) ja puistoihin (3,9). Eniten kehitettävää nähtiin joukkoliikennepalveluissa (2,7) sekä rakennusvalvonnassa (2,7).

Suurin nousu vuodesta 2020 nähtiin vastaajien tyytyväisyydessä kuntalaisten osallisuuden edistämiseen (2,7-3,2). Erityisesti kiitosta sai kuntalaisviestintä sekä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Kehitysideoissa esiin nousivat mm. keskustan elävöittäminen sekä joukkoliikenneyhteyksien lisääminen.