Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 24.1.

Kokkolan kaupunkistrategia 2022 – 2025 päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Tilitoimistopalveluiden ja palkanlaskennan palveluiden uudelleenorganisointi on ajankohtainen hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä vuonna 2023. Kaupunginhallitus päätti valita palveluntuottajaksi Monetra Oulu Oy:n. Tilitoimistopalvelujen henkilöstö siirtyy 1.1.2023 liikkeenluovutusperiaatteella Monetran palvelukseen. Palvelukeskus sijaitsee jatkossakin kaupungin tiloissa, ja käytössä on kaupungin nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä. Palkanlaskennan palvelut tuotetaan toistaiseksi omana työnä.

Anders Chydenius –säätiön hallitukseen Kokkolan kaupungin edustajiksi nimettiin Aino Sallinen ja Stina Mattila.

Avustustoiminta

Kaupunginhallitus tukee avustustoiminnallaan paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kuntalaisten osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan puitteissa. Avustuksen piiriin kuuluvat yleishyödylliset yhteisöt, kuten kyläyhdistykset ja muut yhteisöt, joiden toiminta ei kuulu kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan piiriin. Vuosittain jaetaan avustuksia myös Kokkolan kaupungin sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen rahastojen tuotoista. Näitä rahastoja on kaksi.

Kaupunginhallitus päätti avata avustusten haun esityksen mukaisesti. Avustuksia voi hakea maaliskuun loppuun saakka. Hakuohjeet julkaistaan kaupungin verkkosivulla.

Kaupunginhallitus päätti yhdistyksille myönnettävien työllisyysavustuksien kriteereistä. Avustusta käytetään yhdistyksille maksettavien työkokeilijoiden ja palkkatuella työllistettävien ohjauskuluihin. Lisää aiheesta. 

Henkilöstöjohtajan virkavaali vahvistettiin

Kaupunginhallitus vahvisti henkilöstöjohtajan virkavaalin. Henkilöstöjohtajan virassa aloittaa 1.2.2022 Kirsi Rytkönen. Vuonna 2022 käynnistyvä Positiivisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämishanke merkittiin tiedoksi.

Tontti- ja kiinteistöasioita

Oikaisuvaatimus Kokkolan Purjehtijoiden Sannanrannan tontin vuokrasopimuksen uusimisesta hylättiin perusteettomana.

Uuden liikerakennustontin varaaminen Koppisentieltä (vuokraajana Tapsan Haalarit Oy ja Kristian Tyynelä) hyväksyttiin. Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin omistamista kiinteistöistä luopumisia; purkupäätös tehtiin Koppisentie 19 ja 21 sekä Karhintie 4A kiinteistöistä. Myös keskustassa, osoitteessa Rantakatu 20 sijaitsevan grillirakennus päätettiin purkaa.

Esityslista / pöytäkirja 25.1.2022