Hyppää sisältöön

Yhdistyksien työllisyysavustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä

Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on mahdollista hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.1.2022 työllisyyspalveluiden harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisperusteista niin yhdistysten kuin avustuksen piiriin soveltuvien työttömien työnhakijoiden osalta.

Työllisyysavustusta voidaan myöntää kokkolalaiselle ja Kokkolassa säännöllisesti toimivalle yhdistykselle, jonka toiminta tukee kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan.

Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Työllisyysavustusta ei myönnetä toimintaan, johon kaupunki on myöntänyt muuta avustusta tai johon yhdistys saa hankeavustusta.

Yhdistys voi hakea avustusta työttömästä työnhakijasta, jolla on työkokeilu- ja palkkatukioikeus. Työttömästä työnhakijasta ei kuitenkaan voi samanaikaisesti olla saatavissa muuta päällekkäisrahoitusta, esimerkiksi hankkeen kautta.

Toiminnassa lähdetään työttömän työnhakijan palvelutarpeesta ja siitä, että toiminta tukee hänen työllistymispolkuaan. Toiminnan on ohjattava ja tuettava työtöntä työnhakijaa kohti pitkäkestoisia opinto- ja urasuunnitelmia. Avustuksen edellytyksenä on, että yhdistys palkkaa työttömän työnhakijan yli 80 prosentin työajaksi, ja että yhdistyksessä on palkattuna työkokeilussa vaadittu ohjaus- ja vastuuhenkilö.

Yhdistys voi hakeutua työllisyysavustuksen piiriin milloin tahansa vuoden 2022 aikana sähköisen asioinnin kautta. Työllisyyspalveluiden asiantuntijatyöryhmä käsittelee hakemukset, ja hyväksymisestä tehdään viranhaltijapäätös. Yhdistys ja työllisyyspalvelujen yhdyshenkilö käyvät aina aloituskeskustelun avustuksen piiriin soveltuvista työttömistä työnhakijoista. Avustusta työttömästä työnhakijasta haetaan kuukausittain sähköisen asioinnin kautta oman, erillisen haun kautta.

Järjestämme yhdistyksille infotilaisuuden työllisyysavustuksesta, sen myöntämisperiaatteista sekä hakemisesta helmikuun puoliväliin mennessä. Päivitämme hakuohjeet myös kaupungin verkkosivuille työllisyyspalveluista kertovaan osioon www.kokkola.fi> työ ja yrittäminen> työllisyyspalvelut> työnantajalle

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2021 yhdistyksien tukimallista pitkäaikaistyöttömyyden aktivointityöhön. Päätöksen mukaan kaupungin harkinnanvaraisen työllistämisen määrärahoista voidaan vuonna 2022 käyttää 200 000 euroa yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin.

Yhdistyksille ja järjestöille työkokeilijasta myönnettävä avustus on 350 €/ kk enintään 6 kuukauden ajalta. Palkkatuella työllistetystä sekä oppisopimusopiskelijasta vastaavasti 400 €/ kk enintään 8 kuukauden ajalta edellyttäen, että yhdistys tai järjestö työllistää työttömän työnhakijan yli 80 prosentin työajaksi.

Kaupunginhallitus 24.01.2022, Työllisyysavustusten kriteerit