Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki antaa lausunnon Teerijärven osakuntaliitoksesta

Kruunupyyn kunnanhallitus on pyytänyt Kokkolan kaupungin lausuntoa osakuntaliitosta koskevasta aloitteesta. Aloitteessa esitetään Kruunupyyn kuntaan kuuluvan Teerijärven liittämistä Kokkolan kaupunkiin.

Kruunupyy on aiemmin pyytänyt kaupungin lausuntoa Alavetelin osakuntaliitoksesta. Alavetelin osakuntaliitos on parhaillaan valtiovarainministeriön kuntaosaston käsiteltävänä.

Aloitteen perusteluina ovat muun muassa Teerijärven kuuluminen historiallisesti sekä asiointi- ja työssäkäyntialueen osalta Kokkolan vaikutusalueeseen. Teerijärvi on ollut osa Kokkolaa aina 1860-luvulle saakka, ja itsenäinen kunta vuoteen 1968 asti.

Kaupunki tarkastelee osakuntaliitosta elinkeino- ja työllisyyspalvelujen, asioinnin ja opetuspalvelujen näkökulmasta. Kokkolan keskustan ja Teerijärven kirkonkylän etäisyys on noin 40 km, ja matka-aika noin 30 minuuttia. Kokkolalla ei ole yhtenäistä kunnanrajaa Teerijärven kunnanosan kanssa, ja maankäytön näkökulmasta osakuntaliitos olisi toiminnallinen ainoastaan Alavetelin osakuntaliitoksen myötä.

Tuleva työllisyysalue pystyisi osakuntaliitoksen toteutuessa palvelemaan teerijärveläisiä asiakkaita ja yrityksiä joko Kokkolan tai Kaustisen toimipisteessä.

Kokkolan kaupungilla on hyvät edellytykset tarjota myös opetuspalveluja osakuntaliitoksen toteutuessa. Ruotsinkielisen Donnerskan koulun tänä vuonna valmistuva peruskorjaus ja laajennus riittävät myös Teerijärven alueen 7.–9. -luokkalaisille ilman uusia rakennusinvestointeja. Teerijärven alueen suomenkielisen perusopetuksen oppilaat käyvät koulua Kaustisella, jonne matka on noin 11 km, kun lähimpiin Kokkolan kouluihin matkaa olisi 32 km (Rahkosen koulu) ja 39 km (Isokylän koulu). Yhteistyön jatkaminen Kaustisen kunnan kanssa olisi tarkoituksenmukaista osakuntaliitoksen toteutuessakin. Toisen asteen opiskelijat voivat jatkossakin hakea vapaasti haluamiinsa lukioihin tai ammatilliseen perusopetukseen yhteishaussa.

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että Teerijärven osakuntaliitosta on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena Alavetelin osakuntaliitoksen kanssa. Hyötyjä olisivat tehokkuus, yhteiset hankkeet sekä Kokkolan osalta myös verotulojen ja valtionosuuksien kasvu. Osakuntaliitos vahvistaisi Kokkolan kaupungin ruotsinkielisen vähemmistön asemaa, ja sillä olisi merkitystä myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kaupunki toteaa lausunnossaan myös, että Kokkolan ja Kruunupyyn yhteistyö on toimivaa. Vireillä on muun muassa yhteisiä hankkeita (esim. Kruununportin alueen sekä Kokkola-Pietarsaaren lentokentän kehittäminen), joiden jatkoon osakuntaliitoksella ei olisi vaikutusta.

 

Lisää aiheesta kaupunginhallituksen esityslistalla