Hyppää sisältöön

Kokkotyö-säätiön tilanne Kokkolan kaupungin näkökulmasta

Vuonna 2002 perustettu Kokkotyö-säätiö on tuottanut Kokkolan kaupungille työllistämispalveluja, joiden piirissä on vuosittain satoja henkilöitä. Säätiön toiminnalla on ollut merkittävä vaikutus muun muassa nuorten ja vaikeasti työllistettävien asiakkaiden työelämään integroitumisessa.

Kokkotyö-säätiön talousongelmat ovat kärjistyneet viimeisen viiden vuoden aikana, ja tämä on nähtävissä säätiön julkisissa tilinpäätösasiakirjoissa. Kolme tilinpäätöstä ennen koronavuotta 2020 olivat jo alijäämäisiä, ja omapääoma oli menetetty jo ennen koronan vaikutuksia. Vuoden 2020 lopussa taseen omapääoma oli noin 950 000 € miinuksella, ja velkoja oli 1,5 miljoonaa euroa. Kassavaroja oli noin 17 000 €. Lisäksi säätiöllä on verovelkaa. Vuonna 2020 säätiö on tehnyt sopeuttamistoimia talouden tasapainottamiseksi. Maksuvalmiutta ei kuitenkaan saatu kuntoon.

Kokkotyö-säätiö ei ole osa Kokkolan kaupunkikonsernia. Säätiön säädepääomasta Kokkolan kaupungin osuus on lähes 74 % (223 545 €). Muiden jäsenorganisaatioiden ja kuntien osuus vaihtelee 0,036 – 7,30 % välillä. Vuonna 2017 Kokkolan kaupunki tuki säätiön pääomarakennetta ja maksuvalmiutta 200.000 € lisäpääomituksella. Muut säätiön jäsenet eivät tehneet lisäpääomituksia.

Soiten vastuulle ovat siirtyneet vuodesta 2017 alkaen muun muassa kuntouttavan työtoiminnan palveluostot. Soite kilpailuttaa ja harkitsee palvelujen järjestämistavan itse. Kokkolan kaupunki on lisäksi tehnyt viime vuosina suoria palveluostoja säätiöltä noin 165 000 € / vuosi (noin 4,5 % säätiön liikevaihdosta). Nämä palveluostot on kilpailutettu hankintalain mukaisesti.

Kokkolalle säätiön toiminnan alasajo aiheuttaa haasteita tärkeiden työllistämistoimien tuottamiseen ja myös lyhyen aikavälin lisäkustannuksia. Kuitenkaan jatkuvan tappiollisen toiminnan rahoittaminen ei ole mahdollista. Säätiöltä ei ole edellytetty ylijäämiä, vaan kestävää talouden hallintaa ja hyviä tuloksia työllisyyden hoidossa. Kilpailluilla markkinoilla toimijan on omalla hinnoittelullaan kyettävä kattamaan kulunsa.

Kesällä 2020 Kokkolan kaupunginhallitus päätti, ettei se myönnä Kokkotyö-säätiön anomaa 150 000 euron avustusta. Avustuspyyntöä ei tuolloin esitetty säätiön muille jäsenille tai kunnille. Kokkolan kaupungin päätöksen perusteena oli säätiön heikko taloustilanne, jossa avustus olisi kattanut vain hetkellisen kassavajeen. Kaupungin avustusta ei voida kohdentaa kassavajeen kattamiseen.

 

Lisäpääomituksen perusteet

Lokakuussa 2020 säätiön hallitus esitti jäsenorganisaatioille ja kunnille lisäpääomituspyynnön, jossa Kokkolan osuus olisi ollut 150 000 €. Yhteensä lisäpääomaa anottiin säätiön kaikilta jäseniltä 503 400 €.

Lisäpääomituspyyntöä on käsiteltävä kuntalain periaatteiden mukaisesti. Lisäpääomituspyyntö tai muut avustuspyynnöt eivät ole kohdistuneet säätiön toiminnan kehittämiseen liittyvään investointiin tai hankkeeseen, vaan niillä olisi paikattu kassavajausta. Näin ollen vastikkeeton pääomitus on rinnastettava lainan antamiseen. Kuntalain mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupunki voi lain mukaan myöntää lainaa vain kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle ja silloinkin on tehtävä riskiarvio.

Kuntalain säädösten, kaupungin sijoitustoiminnan perusteiden ja riskiarvion perusteella Kokkolan kaupunki ei voinut tehdä anottua lisäpääomitusta Kokkotyö-säätiöön. Säätiön taloudellinen tilanne on heikko, vuoden 2020 tilinpäätöksen on ennakoitu olevan alijäämäinen, säätiön toiminta perustuu kilpailutettuun ja pienikatteiseen palvelutarjontaan, eikä lisäpääomitukselle olisi asetettu vakuutta.

 

Kaupunki on tarjonnut apua maksuvalmiustilanteen tueksi ja tehnyt ostotarjouksen säätiön omistamista Kokkopesu Oy:n osakkeista

Kokkolan kaupunki on useaan otteeseen viime ja tämän vuoden aikana tarjonnut ja antanut säätiölle laskenta- ja suunnitteluapua taloustilanteen ja maksuvalmiussuunnittelun tueksi.

Säätiön toimintaa ei kaupungin arvion mukaan saada kuntoon esitetyllä yhteensä 500 000 euron pääomituksella.  Tasapainotus edellyttäisi huomattavia tukia, kun huomioidaan oman pääoman menettäminen, velkataakka ja toiminnan heikko kannattavuus. Kaupungin tietojen mukaan muutkaan jäsenet eivät ole tehneet myönteisiä päätöksiä merkittävän suuruisen pääomituksen maksamisesta.

Kaupunki on kaikissa vaiheessa halunnut turvata säätiön toiminnan. Kokkola on pyrkinyt tukemaan Kokkotyö-säätiötä tekemällä ostotarjouksen säätiön omistamien KokkoPesu Oy:n osakkeiden ostosta 175 000 eurolla. Kaupunki on viimeisen 10 vuoden aikana sopimusten mukaisten palveluhankintojen lisäksi tukenut Kokkotyö-säätiötä yhteensä noin 1 miljoonalla eurolla, pääomituksina ja toiminnan turvaamisen lisämäärärahana.

Kokkola on mukana vuosina 2021 – 2023 toteutettavassa työllisyyden kuntakokeilussa, jossa pilotoidaan uusia työllistämisen malleja. Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina muun muassa työhönvalmennuksen resursointia.