Hyppää sisältöön

Öjan koulun ja Ullavan koulujen palveluverkkoselvitys Otakantaa.fi-palvelussa

Kokkolan kaupungin järjestämässä perusopetuksessa on viime vuosina ollut käynnissä palveluverkkouudistus. Lähtökohtana on kaupunginvaltuuston päätös vuodelta 2017, jonka myötä koulujen vähimmäisoppilasmäärä nostettiin 32 oppilaasta 48 oppilaaseen. Nyt tarkastelussa ovat Öjan koulu sekä Rahkosen ja Veikko Vionojan koulut Ullavassa.

Selvityksissä on huomioitu mm. koulujen oppilasennusteet ja varhaiskasvatuksen palvelutarve, nykyisten tilojen kunto, arviot asutuksen kehittymisestä alueella, koulun kustannukset ja toiminnan jatkumisen tai päättymisen vaikutukset palveluverkkoon. Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt selvityksiä 18.1.2022 ja päättänyt pyytää niistä lausunnot opetuspalveluilta, lapsivaltuustolta, nuorisovaltuustolta, koulujen oppilaskunnilta ja vanhempainyhdistyksiltä, opettajakunnalta ja muulta henkilöstöltä.

Lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää asiassa mielipiteensä otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä. Selvityksiin voi tutustua otakantaa.fi-palvelussa

Varsinaiset päätösesitykset annetaan lausuntojen saapumisen jälkeen.

Öjan koulu

Selvityksessä todetaan, että Öjan koulun toiminnan, sen kehittämisen ja alueella asuvien perheiden näkökulmasta on haitaksi, että koulu on jatkuvan lakkauttamisuhan alla ja sen tulevaisuutta tarkastellaan muutaman vuoden välein. Oppilasennusteiden mukaan Öjan koulun oppilaat eivät mahdu Chydeniuksen kouluun.

Öjan koulu on etäisin kaupungin ruotsinkielisistä kouluista ja etäisyys muihin ruotsinkielisiin kouluihin on merkittävä. Öjan koulu, Öjassa järjestetty varhaiskasvatus ja Långö Byagillen ry ovat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan. Öjan koulun mahdollisella sulkemisella olisi suoranainen vaikutus näiden kahden muun toimijan toimintaedellytyksiin.

Selvityksessä esitettyjen tietojen perusteella on muodostettu seuraava johtopäätös: Öjan koulun lakkauttamisesta on perusteltua luopua, vaikka oppilasmäärä on alle 48. Mikäli oppilasmäärät pienenevät tulevaisuudessa olennaisesti tai koulun olosuhteissa tapahtuu muita merkittäviä heikennyksiä, otetaan koulun jatko uudelleen tarkasteluun. Uudelleen tarkastelulle ei kuitenkaan esitetä aikarajaa.

Rahkosen ja Veikko Vionojan koulut Ullavalla

Ullavan alueella sijaitsevien Veikko Vionojan ja Rahkosen 1.-6. vuosiluokkien koulujen tilannetta ja tulevaisuutta arvioitiin palveluverkkoselvityksen yhteydessä vuonna 2019. Tuolloin päädyttiin seuraamaan näiden koulujen oppilasmäärien kehitystä ja arvioimaan tilannetta uudelleen vuonna 2022.

Selvityksessä arvioidaan Rahkosen ja Veikko Vionojan koulujen toimintojen yhdistämistä. Vaihtoehtoina esitetään

  • Ullavan koulujen yhdistämistä Veikko Vionojan kouluun ja Rahkosen koulun toiminnan lopettamista. Myös esiopetus järjestettäisiin Vionojan koululla.
  • Koulujen toimintojen jatkumista omina erillisinä kouluyksikköinä.
  • Koulujen yhdistäminen hallinnollisesti siten, että molemmissa nykyisissä kiinteistöissä säilyisi yhdistetyn koulun toimipiste. Veikko Vionojan toimipisteessä järjestettäisiin 1.-6. luokan opetusta ja Rahkosen toimipisteessä 1.-2. luokan opetusta.
Ota kantaa: Öjan koulu