Hyppää sisältöön

Pientalotontteja tarjolla ammattirakentajille

Kokkolan kaupunki tarjoaa ammattirakentajille ja -rakennuttajille (rakennusliikkeet ja muut päätoimenaan rakennustoimintaa harjoittavat) haettaviksi seuraavat asuinrakennusten korttelit, jotka ovat rakentamiskelpoisia kesällä 2023.

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitetut korttelit:

 • tontti 125-24-1 (AP, e=0,30), 4 282 m2 , Nahkiaisentie 1
 • tontti 125-25-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgintie 35
 • tontti 125-26-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgintie 39
 • tontti 125-26-2 (AP, e=0,30), 2 541 m2 , Borgintie 41

Tonteille on laadittu erillinen korttelisuunnitelma, joka ohjaa rakentamista.

Kaikki korttelit on tarkoitettu yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen ja ne luovutetaan ainoastaan myymällä. Kaupunginhallitus päättää tonttien saajista.

Lisätietoja:

Kaupungingeodeetti Matti Kivistö, 044 780 9343 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Maankäyttöinsinööri Kim Harlamow, 044 780 9345 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Kaavasuunnittelija Sami karjalainen, 040 806 5431 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Tiedusteluihin vastataan heinäkuun loma-aikana rajoitetusti.

Hakuohjeet

Hakemuksessa on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat, joita käytetään kriteereinä suunnitteluvarauksen saajaa valittaessa:

 • kuvaus suunnittelutavoitteista haetuissa kohteissa
 • rakennustyyppi
 • asemapiirrosluonnos 1:500
 • julkisivuluonnokset 1:200
 • havainnekuvat
 • asuntojakautuma
 • hankkeen toteutusaikataulu

Haettaessa useampaa kohdetta on tontit laitettava tärkeysjärjestykseen.

Maankäyttötiimi arvioi ne hakemukset, joiden kohdalla on parhaat edellytykset jatkokehittämiselle ja pyytää jatkoon päässeeltä yhdeltä tai useammalta hakijalta tarkennuksia ja lisäselvityksiä hakemuksiin. Varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Hakemukset 31.8.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi