Hyppää sisältöön

Pientalotontteja tarjolla ammattirakentajille

Kokkolan kaupunki tarjoaa ammattirakentajille ja -rakennuttajille (rakennusliikkeet ja muut päätoimenaan rakennustoimintaa harjoittavat) haettaviksi seuraavat asuinrakennusten korttelit, jotka ovat rakentamiskelpoisia kesällä 2022.

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitetut korttelit:

  • tontti 59-52-5 (A, e= 0,40), Lokinkuja 6, 1 981 m2,
  • tontti 59-53-6 (A, e= 0,40), Lokinkuja 5, 3058 m2
  • kortteli 165-12 (APP, e=0,30) Savikuopantie, noin 4600 m2.

Lokinkujan tonteille on laadittu erillinen korttelisuunnitelma, joka ohjaa rakentamista.

Kaikki korttelit on tarkoitettu yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen ja ne luovutetaan ainoastaan myymällä. Ammattirakentajat voivat hakea myös aiemmin jaossa olleita oma koti- ja paritalotontteja. Kaupunginhallitus päättää tonttien saajista.

Haku on avoinna 31.8.2022 saakka.

Lisätietoja:

Kaupungingeodeetti Matti Kivistö, 044 780 9343 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Maankäyttöinsinööri Kim Harlamow, 044 780 9345 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Hakuohjeet

Hakemuksessa on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat, joita käytetään kriteereinä suunnitteluvarauksen saajaa valittaessa:

  • kuvaus suunnittelutavoitteista haetuissa kohteissa
  • rakennustyyppi
  • asemapiirrosluonnos 1:500
  • julkisivuluonnokset 1:200
  • havainnekuvat
  • asuntojakautuma
  • hankkeen toteutusaikataulu

Haettaessa useampaa kohdetta on tontit laitettava tärkeysjärjestykseen.

Maankäyttötiimi arvioi ne hakemukset, joiden kohdalla on parhaat edellytykset jatkokehittämiselle ja pyytää jatkoon päässeeltä yhdeltä tai useammalta hakijalta tarkennuksia ja lisäselvityksiä hakemuksiin. Varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Hakemukset 31.8.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi