Fortsätt till innehållet

Småhustomter för yrkesbyggare

Karleby stad erbjuder följande kvarter att sökas för bostadsbyggande till yrkesbyggare och byggherrar (byggföretag och andra som utövar byggverksamhet som huvudsyssla). Tomterna kan bebyggas sommaren 2023.

Kvarter för byggande i bolagsform:

 • tomt 125-24-1 (AP, e=0,30), 4 282 m2 , Nejonögsvägen 1
 • tomt 125-25-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgsvägen 35
 • tomt 125-26-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgsvägen 39
 • tontti 125-26-2 (AP, e=0,30), 2 541 m2 , Borgsvägen 41

För tomterna har en skild kvartersplan gjorts upp som styr byggandet.

Alla kvarteren är avsedda för bostadsbyggande i bolagsform och de överlåts endast genom försäljning. Yrkesbyggarna kan också ansöka om egnahems- och parhustomter som erbjudits tidigare. Stadsstyrelsen beslutar om vilka som erhåller tomter.

Ansökan är öppen fram till 31.8.2023.

Mera information:         

Matti Kivistö, tfn 044 780 9343 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Kim Harlamow,  tfn 044 780 9345 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Sami Karjalainen, tfn 040 806 5431 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Anvisningar:

Av ansökningen ska framgå minst följande uppgifter som används som kriterier när erhållarna av planeringsreservationerna väljs:

 • beskrivning av planeringsmålen för de ansökta objekten
 • byggnadstyp
 • utkast till situationsplan 1:500
 • utkast till fasadritning 1:200
 • visualiseringar
 • bostadsfördelning
 • projektets tidtabell

Om flera objekt söks ska tomterna ställas i viktighetsordning.

Markanvändningsteamet bedömer ansökningarna. De som har de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling är med i fortsättningen och om dem begärs preciseringar och ytterligare utredningar. Stadsstyrelsen beslutar om reservationen.

Ansökningarna lämnas in senast den 31 augusti på adressen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi