Hyppää sisältöön

Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakentaminen käynnistyy

Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakentaminen Kokkolassa käynnistyy. Urakkasopimukset allekirjoitettiin perjantaina 10.2., ja rakennusurakoitsija Lujatalo Oy on aloittanut maanrakennustyöt tontilla.

Huhtikuun alussa aloitetaan myös alueen liikennejärjestelyjen uusiminen. Pohjoisväylän, Puntuksentien ja Ouluntien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä ja alikulku Pohjoisväylän ali. Alueelle tulee tilapäisiä liikennejärjestelyjä kiertoliittymän ja alikulun rakentamisen ajaksi.

Piispanmäen uudet tilat rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakennusaika on noin kaksi vuotta. Lujatalo Oy:n Håkan Nyman kuvailee kokonaisuutta mittavaksi: ”Kohteen bruttoala on yli 16 000 m2 ja tilavuus lähes 83 000 m3, joten kyseessä on suuri rakennus. Hyvällä suunnittelulla ja suunnittelunohjauksella on tässä äärimmäisen suuri merkitys. Haluamme myös tarkoilla aikatauluilla tehdä rakentamisajasta mahdollisimman jouhevan ja tehokkaan.”

Työmaalle kohoaa kevään aikana kaksi torninosturia, ennakoi Nyman. ”Ohikulkijalle näkyvin vaihe on rakennuksen rungon kohoaminen tontille. Pisin osa rakentamisajasta kuluu kuitenkin sisärakennusvaiheessa, tekniikan ja sisämateriaalien parissa. Rakennusvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja pölynhallintaan.”  Kohteessa työskentelee päivittäin keskimäärin 50 rakennusalan ammattilaista, huippuvaiheessa määrä kohoaa yli 100 henkilön.

Kohteessa huomioidaan kestävän rakentamisen tavoitteet, energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Vihreät arvot on huomioitu niin vähäpäästöisyydessä, jätemäärien minimoimisessa kuin rakentamisen logistiikassakin. Materiaalit on valittu kestämään koulu- ja päiväkotiarkea. ”Näiden periaatteiden toteutumista myös valvotaan koko prosessin ajan. Sitä edellyttää jo Kuntarahoituksen kohteelle myöntämä Vihreä rahoitus, samoin kuin rakennusurakoitsijan sekä sivu- ja aliurakoitsijoiden oma mittarointi”, muistuttaa rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho Kokkolan kaupungilta.

Käyttäjät vahvasti mukana suunnittelussa

Piispanmäen koulua ja päiväkotia on suunniteltu alusta asti yhdessä talon tulevien käyttäjien kanssa. Valmiissa kokonaisuudessa on tiloja päiväkodille, esiopetukselle sekä ala- ja yläkoululle. Talon suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten lasten ja nuorten tarpeet.

”Uuteen Piispanmäen kouluun siirtyvät syksyllä 2025 Jokilaakson ja Rytimäen koulujen oppilaat sekä osa Hakalahden yläkoulun oppilaista”, kertovat suunnittelutyössä alusta asti mukana olleet rehtorit Harri Kangasniemi Hakalahden ja Kimmo Tastula Jokilaakson koulusta.

”Arjessa koululaiset ja päiväkodissa olevat lapset toimivat pääosin omilla kullekin ikäluokalle suunnitelluilla alueilla.  Tilaratkaisuissa on kiinnitetty huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja jakotilojen riittävyyteen. Ruokasalista rajautuu pienten lasten alue ja pienemmille lapsille on myös tulossa oma liikuntasali”, kuvailee Torkinmäen varhaiskasvatuksen johtaja Elina Myllyniemi.

Piispanmäen uuteen rakennukseen tulee tilat myös tuotantokeittiölle, jossa ruokaa valmistetaan myös muihin yksiköihin. Piispanmäen tuotantokeittiö parantaa kaupungin ruokahuollon toimintavarmuutta.