Hyppää sisältöön

Rakennusrestauroinnin työllisyyspilotissa kunnostetaan arvorakennuksia

Kokkolan kaupunki käynnistää maaliskuun alussa rakennusrestauroinnin työllisyyspilotin, jossa kunnostetaan kaupungin hallinnoimia arvorakennuksia vanhoja työmenetelmiä kunnioittaen. Työllisyyspilotti toteutetaan yhteistyössä työllisyyspalveluiden, museopalveluiden, kaupunkitoimitilojen ja Kokkolan seudun opiston kanssa.

Vuoden 2022 aikana toteutettava työllisyyspilotti on osa kaupungin harkinnanvaraista työllistämistä ja sitä koordinoi kaupungin työllisyyspalvelut. Vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa kaksi pilottiryhmää, joihin kumpaankin palkataan 4 – 6 työtöntä työnhakijaa työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaista. Ryhmiin haetaan erityisesti henkilöitä, joilla on rakennus- tai pintakäsittelyalan koulutus tai muuten hankittua vastaavaa osaamista. Ryhmistä ensimmäinen aloittaa maaliskuussa, ja toisen ryhmän on tarkoitus aloittaa loppukesästä.

Koska kyse on rakennusrestauroinnista, K.H.Renlundin museo ohjaa alueellisen vastuumuseon roolissaan, että pilotissa käytetään oikeita työmenetelmiä ja materiaaleja sekä havainnollistaa ohjauksen kautta koko rakennusrestauroinnin/-konservoinnin periaatteita. Muun muassa vanhoja rakennuksia koskeva korjausrakentamis- ja restaurointineuvonta kuuluu museon asiantuntijarooliin Keski-Pohjanmaan alueen kulttuuriympäristöistä vastaavana museoviranomaisena.

Pilottiin liittyy myös oleellisena osana rakennusrestaurointiin perehdyttäminen ja koulutus, joista vastaa Kokkolan seudun opisto. Koulutus toteutetaan työn ohessa, kunnostuskohteessa järjestettävien työpajojen kautta. Kaupunkitoimitilat vastaa työnjohdosta sekä työvalmennuksesta. Kaupunkitoimitilat tuo pilottiin myös rakennusteknisen asiantuntemuksensa.

Vastaavanlaisia ryhmiä kaupungin harkinnanvaraisen työllistämistoiminnan puitteissa on toteutettu aiemminkin. Tässä mallissa työ alkaa kuukauden työkokeilulla, jonka jälkeen henkilöiden kanssa solmitaan neljän kuukauden työsopimus. Jaksoon sisältyy aina työllistymistä edistävää toimintaa. Tavoitteena on antaa työttömille työnhakijoille arvokasta työkokemusta sekä auttaa heitä etenemään kohti avoimia työmarkkinoita.