Hyppää sisältöön

Tietoa kesä- ja harrastekanojen hankkijalle

Kanojen hankkimista suunniteltaessa tulee muistaa, että omistaja on aina vastuussa kanojensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämä vastuu on omistajalla koko ajan eläimen hankinnasta sen lopettamiseen tai kuolemaan asti.

Huomioi kanojen pitoa koskevat vaatimukset. Vaatimuksia on aina noudatettava eläinten lukumäärästä riippumatta.

Muistilista kanojen hankkijalle:

 • Kaikkien siipikarjan pitäjien on rekisteröidyttävä kunnan maaseututoimeen kautta.
  • Lisätietoa saat Kokkolan maaseututoimen sivuilta.
 • Pidä huoli siitä, ettei kanojen pito aiheuta vaara terveydelle tai ympäristölle.
  • Rehujen ja lannan varastoinnista ei saa aiheutua naapurustolle haju- eikä tuhoeläinhaittoja.
  • Tuhoeläintorjunnasta tulee huolehtia. Kanojen ruokaa ei tule jättää maahan rottien ja muiden tuhoeläinten välttämiseksi.
  • Suositellaan, että naapureita kuullaan ennen kanojen hankkimista. Kanatarhan etäisyys naapurin rajasta tulee olla riittävä.
  • Kaava-alueella ei suositella kukkojen hankkimista melun välttämiseksi
 • Kanojen ulkonapito on tällä hetkellä kielletty 8.2.–31.5. välisenä aikana lintuinfluenssaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
  • Kunnaneläinlääkärille tai valvontaeläinlääkäreille tulee ilmoittaa etukäteen, mikäli aikoo pitää kanoja ulkona ulkonapitokiellon aikana.
 • Tutustu kanoja koskeviin eläinsuojelusäädöksiin.
 • Muista ottaa salmonellanäytteet, jos munia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa.
 • Ota selvää, miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää.
Ruokaviraston muistilistan kesä- ja harrastekanojen pitäjille