Fortsätt till innehållet

Information till dig som håller sommar- och hobbyhöns

När du planerar att skaffa höns ska du komma ihåg att det alltid är ägaren som är ansvarig för hönornas hälsa och välbefinnande. Detta ansvar vilar på ägaren hela tiden från anskaffningen av djuret till dess att det avlivas eller dör.

Beakta krav som ställs på den som håller höns. Kraven måste alltid följas oberoende av antalet djur.

Minneslista till dig som skaffar höns:

 • Alla som håller fjäderfä ska registrera sig via kommunens landsbygdsenhet.
  • Du får mera information på landsbygdsväsendets sidor.
 • Se till att hållandet av höns inte orsakar fara för hälsan eller miljön.
  • Lagringen av foder och spillning får inte medföra grannskapet lukt- eller skadedjursolägenheter.
  • Du måste sköta skadedjursbekämpningen. För att undvika råttor och andra skadedjur får hönsfoder inte lämnas på marken.
  • Det rekommenderas att grannarna hörs innan du skaffar höns. Hönsgårdens avstånd till grannens tomtgräns ska vara tillräckligt långt.
  • Det rekommenderas att tuppar inte skaffas till ett planområde för att undvika oväsen.
 • För närvarande är det förbjudet att hålla höns utomhus under tiden 8.2–31.5 för att hindra spridning av fågelinfluensaviruset.
  • Kommunalveterinären eller övervakningsveterinären ska meddelas på förhand om man ämnar hålla höns utomhus under den tid förbudet att hålla dem utomhus gäller.
 • Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns.
 • Kom ihåg att ta salmonellaprov om ägg säljs eller överlåts för att användas annanstans än i ditt eget hushåll.
 • Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas.
Minneslista för dig som håller sommar- och hobbyhöns – Livsmedelsverket