Hyppää sisältöön

Valtuusto käsitteli Halkokarin kouluhankkeen

Kaupunginvaltuusto käsitteli Halkokarin kouluhankkeen viitesuunnitelmaa kokouksessaan maanantaina 28.8.

Kaupunginhallitus pyysi valtuustolta uutta näkemystä

Halkokarin koululle on vuonna 2018 tehdyn esiselvityksen pohjalta laadittu kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa. Molemmat vaihtoehdot sisältävät esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokat 1 – 9. Toisessa viitesuunnitelmassa on näiden lisäksi myös päiväkoti.

Kaupunginhallitus käsitteli kesäkuussa Halkokarin kouluhankkeen esiselvityksen pohjalta tehdyn viitesuunnitelman vaihtoehtoja. Se hylkäsi viitesuunnitelman B, ja esitti, että kaupunginvaltuusto antaa hankkeesta uuden näkemyksen.  Toiseen vaihtoehtoon kaupunginhallitus ei päätöksessään ottanut kantaa.

 

Valtuusto hyväksyi Halkokarin yhtenäiskoulun toteuttamisen viitesuunnitelman mukaisesti

Kaupunginvaltuusto kävi Halkokarin yhtenäiskouluhankkeesta laajan keskustelun. Koulun uudisrakentamista pidettiin ehdottoman tarpeellisena. Osa valtuutetuista ilmaisi kuitenkin huolensa yhtenäiskoulujen vaikutuksesta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Keskustelussa todettiin, että Kokkolassa on jo toteutettu kaksi kouluverkkopäätöksen mukaista yhtenäiskoulua (Torkinmäen ja Isokylän koulut), ja niistä on saatu hyvää kokemusta yhtenäiskoulujen arjesta. Halkokarin opetushenkilöstö, vanhempainraati sekä koulun oppilaat kannattavat yhtenäiskoulun toteuttamista viitesuunnitelman mukaisesti.

Keskustelun jälkeen valtuuston puheenjohtaja esitti, että valtuusto päättää pitää vuoden 2017 kouluverkkopäätöksen voimassa Halkokarin koulun osalta ja hyväksyy yhtenäiskoulun toteuttamisen viitesuunnitelmavaihtoehdon B (päiväkoti, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1 – 9) mukaisesti. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Ojala esitti päätökseen lisättäväksi ponnen jo toimivien yhtenäiskoulujen henkilöstön kokemusten kuulemisesta valtuuston iltakoulussa. Valtuutettu Keränen esitti ponnen erityislasten tarpeiden huomioimisesta yhdessä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Valtuutettu Nurmi-Lehto esitti ponnen, jonka mukaan Halkokarin yhtenäiskoulun tilojen toimivuudesta ja rakentamisen kustannustehokkuudesta tulee huolehtia. Valtuusto hyväksyi toivomusponnet.

 

Taustaa

2017

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkomuutos.

2018

Esiselvitys Halkokarin koulurakennuksesta. Ehdotukset:

 • Halkokarin koulun tontilta puretaan vanhat koulukiinteistöt ja elementtirakennus siirretään uuteen paikkaan.
 • Tontille rakennetaan koulu ja päiväkoti, jossa tilat varhaiskasvatuksen ryhmille (yhteensä 72-96 lasta, 0-4-vuotiaita), esiopetukselle (kolme 5- ja 6-vuotiaiden rinnakkaisryhmää) sekä perusopetuksen luokille 1 – 9. kiinteistöön tulee tilat oppilashuollolle ja nuorisopalveluille. Liikuntasalin mitoituksessa ja käyttötarkoituksessa huomioidaan hybridiareena.
 • Oppilaaksiottorajoja tarkistetaan Halkokarin ja Piispanmäen koulujen osalta: rajana Kaanaanmaantie-Rödsöntie, Ulkometsän päiväkodin takaa väylä Trulleviin päin.
 • Rakentamisaikana väistötiloina toimisi Hakalahden koulu.

2019

Sivistyslautakunta hyväksyi esiselvityksen. Käynnistettiin lapsivaikutusten arviointi ja asianosaisten lausunnot jatkosuunnittelua varten.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja evästi jatkotoimista:

 • tehdään viitesuunnitelma, jossa täsmennetään palvelutarpeiden edellyttämien tilojen kustannus-, laajuus- ja aikataulutavoitteet sekä liikennejärjestelytarpeet
 • kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa
  o A) ei päiväkotia, tilat perusopetuksen luokille 1 – 9
  o B) päiväkoti, esiopetus ja perusopetuksen luokat 1 – 9
 • kohde nimetään Halkokarin yhtenäiskouluksi

2023

Kaupunginhallitus tutustuu viitesuunnitelmiin. Hyväksyttäväksi esitetään viitesuunnitelman vaihtoehto B (päiväkoti, esiopetus, perusopetuksen luokat 1 – 9). Kaupunginhallitus hylkää esityksen ja päättää hakea valtuustolta uutta näkemystä viitesuunnitelmaksi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa elokuussa 2023 ja päättää pitää kouluverkkopäätöksen voimassa Halkokarin koulun osalta. Nykyisen  tilalle rakennetaan uusi koulurakennus, johon tulee tilat varhaiskasvatuksen päiväkodille, esiopetukselle ja perusopetuksen luokille 1 – 9.