Hyppää sisältöön

Yhdistykset voivat hakea työllisyysavustusta työttömän työnhakijan palkkaamisen tueksi

Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on ollut alkuvuodesta lähtien mahdollisuus hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Työllisyysavustuksen tavoitteena on edistää työttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhdistysten ohjaus- ja valmennustoimintaa.

Kaupungin työllisyyspalvelut myöntää avustusta harkinnanvaraisesti, määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaisesti ja työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa. Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Yhdistys voi hakea avustusta työttömästä työnhakijasta, jolla on työkokeilu- ja palkkatukioikeus.

Avustuksen haku on kaksivaiheinen. Ensiksi yhdistys hakeutuu työllisyysavustuksen piirin sähköisessä asioinnissa. Yhdistys voi hakeutua työllisyysavustuksen piiriin milloin tahansa vuoden 2022 aikana sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli yhdistys hyväksytään avustuksen piiriin, käydään aloituskeskustelu. Avustusta työttömästä työnhakijasta haetaan kuukausittain sähköisessä asioinnissa oman, erillisen haun kautta.

Tutustu työllisyysavustuksen myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin