Fortsätt till innehållet

Föreningar kan ansöka om sysselsättningsstöd för att anställa en arbetslös arbetssökande

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Målet med sysselsättningsstödet är att hjälpa arbetslösa att få arbete eller utbildning samt att stärka deras kunnande. Ett annat mål är att utveckla föreningarnas handlednings- och coachingverksamhet.

Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stödet kan inriktas på föreningens handledningsresurs, användas för en del av lönekostnaderna för sysselsatta och i ringa omfattning för nödvändiga kostnader som sysselsättningen föranleder. En förening kan ansöka om understöd för en arbetslös arbetssökande som har rätt till arbetsprövning och lönestöd.

Ansökningsprocessen är tvådelad. Först meddelas via e-tjänsterna att föreningen önskar få sysselsättningsstöd. Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2022.

Om föreningen godkänns som mottagare av understöd förs ett inledande samtal. Föreningen ansöker om understöd för den arbetslösa arbetstagaren månatligen i e-tjänsterna via en separat ansökan.

Här hittar du grunder för beviljande och anvisningar om hur föreningen kan ansöka om sysselsättningsstödet