Hyppää sisältöön
Mies täyttää lomakkeen tietoja

Työnantajalle

Työllisyyden kuntakokeilujen aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta. Palvelemme kuntakokeilussa työnantajia esimerkiksi palkkatukeen ja rekrytointiin liittyvissä asioissa. Työvoimatarpeissasi ja oman alueen asioinnissa voit lähestyä meitä paikallisten työllisyyskoordinaattoreiden kautta.

 

 • Tarjoamalla työkokeilumahdollisuuden pääset tutustumaan uuteen potentiaaliseen työntekijään. Samalla työkokeilija saa arvokasta kokemusta.

  Koska työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa. Työkokeilu tähtää työsuhteeseen. Mikäli palkkaat henkilön työkokeilujakson jälkeen, pyydä häntä varmistamaan TE-toimistosta tai työllisyyden kuntakokeilusta, voiko hänestä saada palkkatukea.

  Mikäli olet kiinnostunut työkokeilumahdollisuuden tarjoamisesta omassa organisaatiossasi, ilmoita siitä TE-toimistoon Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Voit myös ilmoittaa työkokeilumahdollisuudesta työllisyyden kuntakokeilun työllisyyskoordinaattoreille. Heiltä voit myös kysyä lisätietoja työkokeilusta.

  Lue lisää työkokeilusta>

  UKK

  Kuinka löydän sopivan henkilön?

  Työllisyyden kuntakokeilussa pidämme huolen, että työntekijäksi valikoituu sellainen henkilö, jolla on edellytyksiä pärjätä tarjoamassanne työtehtävässä.

  Kuka maksaa palkan?

  Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa. Mikäli henkilö jatkaa palkkatuella kokeilun jälkeen, tuki haetaan kuntakokeilusta tai TE-toimistosta henkilön asiakkuuden perusteella.

  Kuka hoitaa vakuutuksen?

  Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää vakuutuksen työkokeilun ajalle, joten sinun tarvitsee huolehtia vakuutuksista vasta palkkatukijakson alkaessa.

  Kuka hoitaa paperityöt?

  Työllisyyden kuntakokeilussa hoidamme rekrytoitavan henkilön osalta paperityöt työkokeilusta palkkaamiseen asti niiltä osin kuin se on mahdollista. Täysin kaikkia paperitöitä kuntakokeilu ei työnantajan puolesta voi kuitenkaan hoitaa.

  Kuka perehdyttää?

  Työnantaja vastaa perehdytyksestä. Työllisyyden kuntakokeilu neuvoo ja tukee sekä työnhakijaa että työnantajaa sujuvassa työhön siirtymisessä.

  Kannattaako tämä?

  Suuri osa sekä työnantajista että työnhakijoista mieltää työkokeilun hyväksi työkaluksi molemminpuoliseen tutustumiseen. Palkkatuki helpottaa työnantajaa palkkakustannuksissa.

 • Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

  Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada 70 prosenttia tukea.

  Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista. Lisäksi 55 vuotta täyttäneiden työllistämiseen voi saada työllistämistukea 70 prosenttia. Tällöin palkkatukea myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

  Palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin. Työnantaja ei voi kattaa tuella palkan sivukuluja tai lomarahaa.

  Palkkatuki perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. Palkkatukea myönnettäessä arvioidaan, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

  Hae palkkatukea kuntakokeilusta, kun palkkatuella rekrytoitava työntekijä on kuntakokeilun asiakas. Muussa tapauksessa sinun tulee hakea palkkatukea TE-toimistosta.

  Lue lisää palkkatuella työllistämisestä (tyomarkkinatori.fi)

  Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen (Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

  Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta (Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

  Muun muassa:

  • Kuka voidaan työllistää, kenelle tuki myönnetään, tuen määrä ja kesto (yhteenveto)?
  • Ketä palkkatuella voidaan työllistää?
  • Mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia?
  • Palkkatuen kesto?

  Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien (Työ- ja elinkeinoministeriö 23.3.2023)

  Palkkatuki uudistuu heinäkuun alussa (Työmarkkinatori 19.5.2023)

  UKK

  Kuinka löydän sopivan henkilön?

  Työllisyyden kuntakokeilussa pidämme huolen, että työntekijäksi valikoituu sellainen henkilö, jolla on edellytyksiä pärjätä tarjoamassanne työtehtävässä.

  Kuka maksaa palkan?

  Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa. Mikäli henkilö jatkaa palkkatuella kokeilun jälkeen, tuki haetaan kuntakokeilusta tai TE-toimistosta henkilön asiakkuuden perusteella.

  Kuka hoitaa vakuutuksen?

  Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää vakuutuksen työkokeilun ajalle, joten sinun tarvitsee huolehtia vakuutuksista vasta palkkatukijakson alkaessa.

  Kuka hoitaa paperityöt?

  Työllisyyden kuntakokeilussa hoidamme rekrytoitavan henkilön osalta paperityöt työkokeilusta palkkaamiseen asti niiltä osin kuin se on mahdollista. Täysin kaikkia paperitöitä kuntakokeilu ei työnantajan puolesta voi kuitenkaan hoitaa.

  Kuka perehdyttää?

  Työnantaja vastaa perehdytyksestä. Työllisyyden kuntakokeilu neuvoo ja tukee sekä työnhakijaa että työnantajaa sujuvassa työhön siirtymisessä.

  Kannattaako tämä?

  Suuri osa sekä työnantajista että työnhakijoista mieltää työkokeilun hyväksi työkaluksi molemminpuoliseen tutustumiseen. Palkkatuki helpottaa työnantajaa palkkakustannuksissa.

 • Työelämäohjaajan tehtävänä on luoda yhteyksiä työttömien työnhakijoiden ja yritysten välille. Työelämäohjaaja toimii Kaustisen seudulla.

  Työelämäohjaaja avustaa työttömiä työnhakijoita löytämään työmahdollisuuksia ja samalla alueen työnantajia työvoimaan liittyvissä haasteissa.

  Työelämäohjaaja auttaa kartoittamaan työvoimatarpeitasi sekä auttavat ratkaisemaan työntekijän palkkaamisen liittyviä haasteita alueella tarjolla olevien palveluiden avulla. Työelämäohjaajan kautta saat laajan moniammatillisen asiantuntijaverkoston tueksesi.

  Ota yhteyttä:

  Kaustisen seutu

  Johanna Hautala
  työelämäohjaaja
  040 556 6603
  johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

 • Kokkolan kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä omien kesätyöpaikkojensa lisäksi myöntämällä kesätyöpaikkatukea työnantajille.

  Mikäli olet kokkolalainen tai Kokkolassa toimiva työnantaja, voit hakea kesätyöpaikkatukea 16−20-vuotiaan nuoren työllistämisestä.

  Lue lisää kesätyöpaikkatuesta

 • Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on mahdollista hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Kaupungin työllisyyspalvelut myöntää avustusta harkinnanvaraisesti, määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaisesti ja työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa. Kaupunginhallitus päättää avustuksen myöntämisestä vuosittain.

  Työllisyysavustusta voidaan myöntää yhdistykselle, jonka toiminta tukee kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan.

  Lue lisää työllisyysavustuksesta

 • Oppisopimus- ja rekrytointikoulutukset tarjoavat hyvän mahdollisuuden sekä työnantajalle että työnhakijalle. Työnantaja voi palkata työnhakijan oppisopimuskoulutukseen myös määräaikaisesti lyhyempäänkin työsuhteeseen.

  Työnhakija taas saa suoritettua joko pienemmän tai isomman opintokokonaisuuden ja saa jalkaa oven väliin työmarkkinoille. Hyvin tehty työ voi poikia lisätöitä samassa tai toisessa yrityksessä ja CV:hen kertyy kokemusta.

  Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta ja rekrykoulutuksesta.

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu – työllisyyskoordinaattorit

Kannus

Tiina Salo
Työllisyyskoordinaattori
044 474 5241
tiina.salo(at)kannus.fi

Kaustisen seutukunta:

Laura Korhonen
Työllisyyskoordinaattori
040 167 8349
laura.korhonen(at)kaustisenseutukunta.fi

Johanna Hautala
Työelämäohjaaja
040 556 6603
johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

Kokkola:

Matti Mäki-Ainali
Työllisyyskoordinaattori
040 806 8266
matti.maki-ainali(at)kokkola.fi

Virpi Takamaa
Työllisyyskoordinaattori
050 437 0313
virpi.takamaa(at)kokkola.fi

Maria Kiiskilä (Yhdistykset)
Työhönvalmentaja
050 350 6803
maria.kiiskila(at)kokkola.fi