Hyppää sisältöön

Yhteisötaidehanke tuo tekemistä ja nähtävää Mäkiraonmäen kesään paikallisyhdistysten voimin

Kulttuuriympäristöt taiteen ja yhteisöllisyyden paikkoina -hankkeessa elävöitetään Mäkiraonmäen ympäristöä yhteisötaiteen kautta. Lähtökohtana toimivat yhdistysten ideat, joita työstetään hankekoordinaattorina työskentelevän, kuvataiteilija Mari Mathlinin kanssa. Mukana hankkeessa ovat Kannus-Seura ry, Lestijokilaakson Taideyhdistys ry, Oskari Tokoi -seura sekä Kannuksen kaupungin kulttuuripalvelut.

Mäkiraonmäen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö toimijoineen valikoitui hankkeeseen avoimen haun kautta. Museoviraston rahoittamaa ammatillisten museoiden innovatiivista hanketta hallinnoi K.H.Renlundin museo.

Kevään ja kesän aikana hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua Mäkiraonmäen historiaan ja osallistua matalalla kynnyksellä ilmaisiin työpajoihin. Kuvataiteen tekniikoihin voi syventyä grafiikan kurssilla tai kesäkuun tapahtumapäivänä. Kuvataiteen lisäksi tapahtumapäivä tuo Mäkiraonmäelle monenlaista ohjelmaa, johon kaikenikäinen yleisö kutsutaan mukaan. Tapahtumapäivää ennen ja sen aikana syntyvät yhteisötaideteokset ovat nähtävillä Mäkiraonmäellä kesän ajan.

Lisäksi hanke haastaa kaikki kannuslaiset mukaan kertomaan omia muistoja Mäkiraonmäestä. Kesäkuun tapahtumapäivässä muistoja pääsee jakamaan paikan päällä tähän varatussa keskustelutuokiossa. Kesään asti ei silti tarvitse odottaa, sillä Mäkiraonmäkeen liittyviä muistoja voi toimittaa jo ennen sitä osoitteeseen mari.mathlin@kokkola.fi.

Hanke tiedottaa toiminnastaan Mäkiraonmäen ja Kannuksen kulttuuripalveluiden Facebook -sivuilla sekä meidanmuseot -Intagram-tilillä.

 

Lisätietoja antaa:
Mari Mathlin
Hankekoordinaattori
K.H.Renlundin museo
mari.mathlin@kokkola.fi
040 7389 080