Fortsätt till innehållet

Årets sommarjobb riktas till unga födda 2003–2007. Karleby erbjuder ca 250 unga sommarjobb varje år.

Arbete erbjuds i första hand till ungdomar som inte tidigare fått sommarjobb av staden. Arbetsuppgifterna är för det mesta assisterande arbetsuppgifter. Syftet med sommarjobbet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, ge erfarenhet av avlönat arbete, hjälpa i val av yrke och i övergången till det egentliga arbetslivet i ett senare skede. Ansökningstiden är 15.1 – 29.2.2024.

Fyll i ansökan i Kuntarekry
 • Infrastrukturbyggande
  Arbetet består av assisterande arbeten som anknyter till beläggning och beläggningsreparationer samt assisterande arbeten som anknyter till kommunaltekniskt byggande. Minst 18 års ålder krävs. Vägsäkerhets- och arbetssäkerhetskortet samt kortet för heta arbeten och FHJ1-utbildning ses som meriter. Ett körkort är önskvärt, men inte obligatoriskt.

  Kieppi Karleby naturhistoriska museum
  Arbetet består av kundbetjäning och assisterande av den ordinarie personalen. I arbetet ingår arbetsskift under veckoslut. Goda språkkunskaper och naturintresse ses som merit.

  Bibliotekstjänster
  Arbetet består av kundbetjäning samt av iordningställande, exempelvis att sätta material i hyllorna och att plasta böcker. Minst 18 års ålder förutsätts. Studerande inom branschen prioriteras.

  Maskincentralen
  Arbetet består av arbete med stadens tunga materiel. Kravet är utbildning inom branschen och minst T-kort. C-körkort ses som merit.

  Maskinverkstaden
  Arbetet består av service och reparation av stadens fordon och apparater. Kravet är utbildning inom branschen och minst B-körkort ses som merit.

  Kulturtjänster
  Inom kulturtjänster består arbetet av bl.a. evenemangsproduktion samt övervakning av utställningar. Dessutom ingår kundbetjäning och kontorsarbete i uppgifterna.

  Underhåll av trafikleder
  Arbetet består av assisterande arbeten i samband med underhåll av trafikleder. Krav är minst 18 års ålder samt vägsäkerhets- och arbetssäkerhetskortet.

  Idrottstjänster / Badvakt/strandvakt
  Arbetet är övervakning och kundbetjäning i VesiVeijari och vid badstränder 4-6 dagar i veckan. Arbetsskift också på kvällar och veckoslut. Krav är minst 18 års ålder, god simkunnighet, godkänd testsimning och FHJ-utbildning.

  Idrottstjänster/Cykellots
  I arbetet ingår att ta med boende från olika servicehus på en cykeltur med Kokkorikshacykel i juni. Krav är minst 17 års ålder och tvåspråkighet. Det är också viktigt att du är självständig och trivs med äldre. Du får utbildning för uppdraget. Marke Aho, tfn 040 8065 383

  Idrottstjänster/Hobbyinstruktör
  Arbetet är att fungera som idrottsinstruktör för barn och unga vid näridrottsplatser och i parker i juni. Krav är erfarenhet av ledning av motionsgrupper. Studerande inom idrottsbranschen prioriteras. Carita Laitala, tfn 044 7809 300

  Skogstjänster
  Arbetet består av underhåll, röjning, plantering av träd och tidig vård av planterade områden i grönområden och närskogar. Arbetet förutsätter självständighet och relativt god kondition. Dessutom anställs en studerande inom skogs- eller parkbranschen med uppgift att handleda gruppen av sommararbetare.

  Museer
  Arbetet består av kundbetjäning såsom öppethållning av museer, mottagning av besökare och att svara på frågor, försäljning i museibutiken och assisterande av den ordinarie personalen. I arbetet ingår arbetsskift under veckoslut. Arbetsplatser är Rooska gården, ITE-museet, Lassanderska huset, Pedagogiet, Hembygdsmuseet, Brandmuseet, Lochteå hembygdsmuseum och Ohtakari fiskemuseum.

  Ungdomstjänster
  Sommarledare: Arbetet som sommarledare är rörligt ungdomsarbete, man tar med sig dit där ungdomarna tillbringar sin fritid.

  Undervisningstjänster
  Sommararbetet består av assistans i flyttarbeten och interna lokalitetsarrangemang i skolor samt smärre underhålls- och organiseringsarbeten som specialyrkesmannens hjälp.

  Städ- och matservice, förvaltning
  Arbetet består av kontorsarbete såsom arkivering, organisering och att ordna data i Excel-tabeller. Minst 17 års ålder förutsätts.

  Städservice
  Arbetet består av assisterande städarbete i skolor, daghem, ämbetsverk och hälsovårdsfastigheter tillsammans med ordinarie personal. Krav är minst 17 års ålder. Körkort är önskvärt men inte obligatoriskt.

  Parker och idrottsanläggningar
  I arbetet ingår gräsklippning med skjutbara gräsklippare och trimrar, krattning samt andra uppgifter för att sköta och hålla parkerna och idrottsanläggningarna snygga.

  Underhåll av byggnader
  Arbetet består av underhållsmålning av byggnaders fasader, fönster, dörrar och trästaket samt inomhusmålning i tekniska utrymmen. Krav är minst 17 års ålder. Studerande inom branschen prioriteras.

  Matservice
  Arbetet består av assisterande arbeten i skolornas och daghemmens kök tillsammans med ordinarie personal. I uppgifterna ingår bl.a. att förbereda maträtter, ställa fram mat, kärlservice samt underhålls- och grundlig städning i köket och matsalen. Krav är minst 17 års ålder.

  Fastighetstekniska centralen
  Arbetet består av underhåll av grönområden, i huvudsak gräsklippning och -trimning med motordrivna gräsklippare och trimrar. Platserna som ska skötas finns i centrala Karleby, i Kelviå, Maringais, Lochteå och Ullava.

  Dataförvaltning
  Arbetet i dataförvaltningen innebär datastöd, olika installationer och reparationer av datorer. Körkort behövs.

  Småbarnspedagogik
  I arbetet ingår deltagande i den dagliga verksamheten med barn. I arbetsuppgifterna ingår också assisterande uppgifter i basvården av barn, i klädvården och städuppgifter.

 • Om du är skolelev eller student pågår arbetet i tre veckor och arbetstiden är 85 procent av den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 743 euro.

  Om du har studerat minst ett läsår ett ämne som anknyter till sommarjobbets bransch är anställningens längd en månad och arbetstiden den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 1 249 euro.

  De som har hunnit längre i sina studier eller redan utexaminerats anställs som semestervikarier. Förfrågningar som gäller dessa platser kan riktas direkt till stadens ansvarsområden.