Hyppää sisältöön

Uusi asiakaspalvelumalli otettiin käyttöön toukokuusta 2022 alkaen Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa, kuten myös kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Mikäli olet ollut asiakkaana työllisyyden kuntakokeilussa jo ennen toukokuuta 2022, asioinnin muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Kun työllistymissuunnitelmaasi on seuraavan kerran tarve päivittää, tulee oma vastuuasiantuntijasi sopimaan kanssasi haettavien työpaikkojen määrän (maksimissaan 4 kuukaudessa).

Työnhakusi puolestaan aloitat ilmoittautumalla työnhakijaksi, jonka jälkeen olemme sinuun yhteydessä.

Saat enemmän tukea työnhakuun

Uudessa mallissa pääset keskustelemaan nopeammin työllistymiseesi liittyvistä asioista asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin oman tilanteesi mukaan.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä toimipisteissämme ja osa etäyhteyksin. Tavoitteena on, että saisit riittävästi tarvitsemaasi tukea työnhakuun. Oma vastuuasiantuntijasi neuvoo sinua työnhaussa, tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii kanssasi sopivia reittejä kohti työllistymistäsi.

Mikäli edellytyksissäsi hakea työtä ja työllistyä on puutteita, pääsysi palveluihin nopeutuu.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun

Työttömyysetuuden saamiseksi sinun on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että sinun on haettava omasta tilanteestasi riippuen enintään 4 työpaikkaa kuukaudessa. Tämä arvioidaan yksilöllisesti ja sovitaan henkilökohtaisen työllistymissuunnitelmasi laatimisen ja päivittämisen yhteydessä.

Valitset lähtökohtaisesti itse, mitä työmahdollisuuksia haet. Haettavien työpaikkojen on oltava sellaisia, joita hakisit muutenkin ja joihin voit olettaa voivasi työllistyä.

Voit täyttää työnhakuvelvoitetta seuraavilla tavoilla:

 • hakemalla avoimia työpaikkoja, työn kesto vähintään 2 viikkoa
 • hakemalla työllisyyden kuntakokeilun tai TE-toimiston lähettämän työtarjouksen paikkaa
 • hakemalla lisätyötä nykyiseltä työnantajalta (osa-aikatyössä olevat)
 • hakemalla yrittäjänä tehtävää työtä (esim. tarjouskilpailuihin osallistuminen, yhteydenotot mahdollisiin asiakkaisiin)
 •  julkaisemalla työnhakuprofiilin Työmarkkinatorissa
 • ilmoittautumalla henkilöstöpalveluyritysten työnhakijarekisteriin
 • tekemällä avoimen hakemuksen Kuntarekryyn
 • tekemällä avoimia työhakemuksia tai ottamalla suoraan yhteyttä työpaikkoihin
 • hakemalla apurahoja
 • muilla työmahdollisuuksien hakemiseen liittyvällä toiminnalla, esim. LinkedIn -profiiliin tehtävä esittely tai muut uudet työnhaun muodot

Muista ilmoittaa työnhakuvelvollisuuden täyttämisestä määräpäivään mennessä merkitsemällä Oma asioinnissa suunnitelmaan, mitä toimia olet tehnyt. Mikäli et ilmoita työnhakuvelvoitteesta määräaikaan mennessä, voi sillä olla vaikutusta työttömyysetuuteesi

On tärkeää, että ilmoitat tilanteesi muutoksista aina työllisyyden kuntakokeiluun. Tämä voi vaikuttaa työnhakuvelvollisuuteesi.

Muistutukset helpottavat työhakijan velvollisuuksien noudattamista

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla sinun on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia. Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.

Mikäli laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan asettaa viiden etuuspäivän karenssi. Seuraavasta laiminlyönnistä karenssin pituus on 10 päivää.

Mikäli jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi. Mikäli kieltäydyt ilman pätevää syytä varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.

Keskeisimmät muutokset

 • Saat aiempaa yksilöllisempää tukea työnhakuunsa.
 • Pääset keskustelemaan vastuuasiantuntijasi kanssa nykyistä nopeammin. Tämän ensimmäisen kohtaamisen jälkeen saat tukea työnhakuusi nykyistä tiiviimmin.
 • Mahdollisuutesi vaikuttaa omaan työnhakuusi kasvavat. Jatkossa voit lähtökohtaisesti päättää itse, mitä työmahdollisuuksia haet ja milloin.
 • Työttömyysetuuden saamiseksi sinun on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että sinun on haettava lähtökohtaisesti enintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.
 • Mikäli edellytyksissäsi hakea työtä ja työllistyä on puutteita, pääsysi palveluihin nopeutuu.
 • Työttömyysetuuteen liittyviä seuraamuksia porrastetaan. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä tulee muistutus, joka ei vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen.